Giáo DụcLớp 8

Unit 9 lớp 8 Getting Started – A first aid course

Bài học Getting Started Unit 9 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em làm quen với một số tình huống cần sơ cứu.

Getting Started Unit 9 Lớp 8

Work with a partner. What would you do in these situations which require first-aid? The pictures will help you. (Hãy làm việc với bạn em. Em sẽ làm gì trong những tình huống cần sự sơ cứu này. Các bức tranh này sẽ giúp em.)

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 8 Getting Started – A first aid course

Guide to answer

 • a girl has a burn on her arm

=> Cool the burn immediately with ice or cold water packs.

 • a girl has a nose bleed

=> Clean the wound with alcohol.Then use bandage to cover the wound.

 • a boy has a bad cut on his leg

=> Raise her head back and use absorbent cotton or handkerchief to stop the bleeding.

 • a boy has a bee sting

=> Wash the sting. Then apply some balm on the sting to stop the sting.

Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 9 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Getting Started Unit 9 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 9 lớp 8 Getting Started do LuatTreEm sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

  I really don’t know __________ to ease the pain.

  • A.
   what
  • B.
   when
  • C.
   how
  • D.
   where
 • Câu 2:

  He was possibly the most highly _______ doctor of this century.

  • A.
   educate
  • B.
   education
  • C.
   educates
  • D.
   educated
 • Câu 3:

  The _______ of policy is not our business – our job is to put it into practice.

  • A.
   determine
  • B.
   to determine
  • C.
   determination
  • D.
   determined

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting Started Unit 9 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh LuatTreEm sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button