Giáo DụcLớp 8

Unit 8 lớp 8 Listen – Bài nghe Country life and City life

Bài học Listen Unit 8 Lớp 8 – Country life and city life hướng dẫn các em nghe và điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành nội dung bài hội thoại giữa Lan và dì Hằng.

Listen Unit 8 Lớp 8

Fill in the missing words. (Điền vào chỗ trống từ còn thiếu.)

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 8 Listen – Bài nghe Country life and City life

Lan: Hello.

Aunt Hang: Hello. Is (1) _____ Lan?

Lan: Yes. Who is (2) _____?

Aunt Hang: (3) ___ Aunt Hang. How are you?

Lan: I’m fine. (4) _______ are you phoning _____?

Aunt Hang: Hue. I’m calling to tell you uncle Chi and I are (6) ____ to visit you next (7) ______.

Lan: Great! When are you (8) _____?

Aunt Hang: On (9) _____. We’re arriving in Ha Noi in the (10) ______ (11) ______.

Lan: OK. Do you want to (12) _____ to (13) ___ Mom?

Aunt Hang: Yes, please.

Lan: Hold on a moment and I’ll (14) ____ her.

Guide to answer

(1) that

(2) this

(3) It’s

(4) Where

(5) from

(6) coming

(7) week

(8) arriving

(9) Thursday

(10) late

(11) afternoon

(12) speak

(13) my

(14) get

Bài tập trắc nghiệm Listen Unit 8 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Listen Unit 8 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 8 lớp 8 Listen do LuatTreEm sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:

  Choose the word that has the underlined part different from others: urban, migrant, traffic, relative

  • A.
   urbn
  • B.
   migrnt
  • C.
   trffic
  • D.
   reltive
 • Câu 2:

  Choose the word that has the underlined part different from others: government, comfortable, company, remote

  • A.
   gvernment
  • B.
   cmfortable
  • C.
   cmpany
  • D.
   remte
 • Câu 3:

  Choose the word that has the underlined part different from others: away, rural, delay, strain

  • A.
   awy
  • B.
   rurl
  • C.
   dely
  • D.
   strin

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listen Unit 8 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh LuatTreEm sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button