Giáo DụcLớp 9

Unit 8 Getting Started – Khởi động

Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 9 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “Tourism” – Thông qua các task T/F và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung về du lịch.

1. Unit 7 Lớp 9 Getting started Task 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Bạn đang xem: Unit 8 Getting Started – Khởi động

Nick: Hi, Chau. How are things?
Chau: Good. Have you made up your mind about where to go on holiday?
Nick: Well, I’ve narrowed it down to two countries – my first choice is France and my second is Japan. What do you think?
Chau: Well, France is one of the largest countries in Europe. Since we’ve got a four-week summer holiday, you could go on a cycling tour of the country or go on a package tour.
Nick: No, I’m not into package tours. I’d like to visit the Alps, and climb Mont Blanc – the highest mountain in Western Europe. I’d also love to explore Paris, and go sightseeing in the historic city of Versailles.
Chau: Sounds exciting! I think it’s quite warm there, much warmer than in Britain. I can just picture you, tanned and relaxed, tasting delicious local specialities like frogs’ legs and snails!
Nick: Ha ha! That’s not really my cup of tea. Perhaps I should go to Japan and stay at a seaside resort, eating sushi and sashimi every day! Anyhow, Japan is only my second  choice.
Chau: Right. So what do your parents think about your plans?
Nick: Oh, they’re cool. I’m glad that they let me make my own decisions.
Chau: Lucky you. Whatever you decide, you’ll have a good time.
Nick: So what about you? Planning anything?
Bài dịch:

Nick: Chào Châu. Mọi việc sau rồi?
Chau: Vẫn tốt. Bạn đã quyết định đi nghỉ mát ở đâu chưa?
Nick: À, tôi đã thu hẹp lại còn hai nước – lựa chọn đầu tiên của tôi là Pháp và thứ hai là Nhật Bản. Bạn nghĩ sao?
Chau: À, Pháp là một trong những nước lớn nhất ở châu Âu. Bởi vì chúng tôi đã có kỳ nghỉ hè 4 tuần ở đó, bạn có thể đi xe đạp vòng quanh đất nước này hoặc đi tour trọn gói.
Nick: Không, tôi không thích những tour trọn gói. Tôi muốn đến dãy Alps và leo lên đỉnh Blanc – ngọn núi cao nhất ở Tây Âu. Tôi cũng muốn khám phá Paris, và đi ngắm cảnh thành phố lịch sử của Versailles.
Chau: Nghe hay đó! Tôi nghĩ ở đây khá ấm, ấm hơn nhiều so với ở Anh. Tôi có thể phát thảo cho bạn, những địa điểm tắm nắng, thư giãn, thưởng thức những món ăn ngón ở địa phương như chân ếch và ốc.
Nick: Haha! Đó không phải là sở thích của bạn. Có lẽ tôi nên đi Nhật Bản và ở lại khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, ăn sushi và sashimi mỗi ngày. À mà Nhật Bản chỉ là sự lựa chọn thứ hai của tôi.
Chau: Đúng vậy. Vậy bố mẹ bạn nghĩ gì về kế hoạch của bạn?
Nick: Ồ, họ rất thoải mái. Tôi vui là họ đã cho phép tôi tự quyết định.
Chau: Bận thật may mắn. Dù bạn quyết định thế nào, bạn cũng sẽ có khoảng thời gian rất vui vẻ.
Nick:  Vậy còn bạn thì sao? Có kế hoạch gì không?
Chau: À gia đình tôi…( vẻ mặt buồn)  

a. Find a word/phrase in the conversation that means: (Tìm một từ hoặc cụm từ trong đoạn hội thoại có nghĩa như sau: )

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. made up your mind
2. narrowed it down
3. a package tour
4. explore
5. not my cup of tea

Bài dịch:

1. đưa ra 1 quyết định: đã quyết định
2. giảm : thu hẹp lại
3. một chuyến đi nơi mà lộ trình và khách sạn đã được sắp xếp cho bạn: chuyến đi trọn gói
4. di chuyển xung quanh và khám phá mọi thứ: khám phá
5. thứ gì đó mà bạn ko thực sự thích: không thuộc sở thích của bạn

Bài viết gần đây

b. Tick(√) true (T) or false (F). (Chọn đúng (T) hay sai (F))

1. F
2. T
3. T
4. F
5. F

Bài dịch:

1. Chau và Nick sẽ có kỳ nghỉ đông.
2. Một chuyến đi trọn gói không có gì thú vị với Nick.
3. Châu đang trêu chọc người bạn của cô về việc ăn chân của ếch.
4. Nick đã quyết định ở lại một khu nghỉ mát ven biển ở Nhật Bản.
5. Bố mẹ của Nick rất kiểm soát.

c. Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi sau đây)

1. What does ‘Oh, they’re cool’ mean?
2. What is the weather like in France in the summer?
3. What would Nick like to do in France?
4. What wouldn’t Nick like to do in France?
5. Flow do we know that Chau’s parents don’t allow her as much freedom as Nick’s parents do?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. It means Nick’s parents are relaxed and open-minded
2. It’s quite warm (warmer than in Britain).
3. Visit the Alps, and climb Mont Blanc, explore Paris, and go sightseeing in the historic city of Versailles.
4. Eat frogs’ legs and snails.
5. She says ‘Lucky you’ when Nick says he can make his own decisions.

Bài dịch:

1. ‘Oh, they’re cool’  nghĩa là gì?
Nó có nghĩa là bố mẹ Nick rất thoải mái và cởi mở.
2. Thời tiết mùa hè ở Pháp như thế nào?
Thời tiết khá ấm – ấm hơn ở nước Anh
3. Điều gì mà Nick muốn làm ở Pháp?
Đến thăm núi Alps, và leo đỉnh Blanc, khám phá Paris, và ngắm những di tích lịch sử của Versailles.
4. Điều gì mà Nick không muốn làm ở Pháp?
Ăn chân ếch và ốc.
5. Làm sao chúng ta biết bố mẹ Châu không cho phép cô ấy quá tự do như bố mẹ bố mẹ của Nick?
Cô ấy nói ” Bạn thật may mắn” khi Nick nói anh ấy có thể tự quyết định

2. Unit 7 Lớp 9 Getting started Task 2

Collocation: Which word goes with which list below? (Sự hòa hợp giữa các từ: Những từ nào có thể đi cùng với danh sách dưới đây?)

TOUR
HOLIDAY
RESORT
TRIP
1. summer, package, adventure:
2. holiday, tourist, seaside:
3. sightseeing, guided, package:
4. boat, day, business

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. holiday
2. resort
3. tour
4. trip

Bài dịch:

1. mùa hè, gói hành lý, thám hiểm – kỳ nghỉ
2. kì nghỉ, du khách, bên bờ biển – khu nghỉ dưỡng
3. ngắm cảnh, hướng dẫn, gói hành lý – chuyến du lịch
4. thuyến, ngày, kinh doanh – chuyến đi

3. Unit 7 Lớp 9 Getting started Task 3

Fill each blank with a word/phrase from the list ( Điền vào chỗ trống với 1 từ/ cụm từ trong danh sách các từ  đã cho)

luggage
price
in advance
seaside
resort
delayed
souvenirs
destination
accommodation
Most people enjoy travelling abroad, and having the chance to stay in an exotic city or a (1)_______ . You can meet new people, learn new things, and take home some interesting
(2)_____. But before you can do that, you have to reach your (3)_____ , and that can sometimes be a challenge! You need to make lots of preparation. You will probably have to reserve a seat (4)_____ on planes, trains or buses. If you fly, you may find that your flight has been (5)______ or you have problems with your (6) . In addition to the travel, it is often difficult to find good (7) ______at a (8)_____ which you can afford. Nevertheless, most people love to go on holiday.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. seaside resort
2. souvenirs
3. destination
4. in advance
5. dalyed
6. luggage
7. accommadation
8. price

Bài dịch:

Hầu hết mọi người đều thích đi du lịch nước ngoài, có cơ hội ở trong 1 thành phố lạ, một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Bạn có thể gặp những người mới, học những điều mới và mang về nhà những món quà lưu niệm thú vị. Nhưng trước khi làm được điều đó, bạn phải đến được điểm đến và có thể là thứ gì gì đó thử thách. Bạn cần chuẩn bị nhiều thứ. Bạn sẽ phải đặt chỗ ngồi trước trên máy bay, tàu hỏa hoặc xe buýt. Nếu bạn đi máy bay bạn phải biết rằng chuyến bay có bị hoãn hay không và có vấn đề về hành lý không. Thêm vào đó sẽ khó tìm chỗ ở tốt với giá phải chăng. Dù vậy, hầu hết mọi người vẫn thích đi du lịch.

4. Unit 7 Lớp 9 Getting started Task 4

Give the names of the following. Choose one and talk about it with a partner. (Cho biết tên của những địa danh sau đây. Chọn 1 địa điểm và nói với bạn của mình)

1. The city in Viet Nam where the International Fireworks Festival is held annually
2. A structure near Beijing, China, that is one of the New7Wonders of the World
3. An island in Korea that is a popular place for a holiday
4. A local product that you would like to introduce to foreign visitors
5. A custom of your locality that might surprise tourists
6. Advice that you would like to give to a tourist visiting your area

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Da Nang City
2. The Great Wall of China
3. Jeju Island
4, 5, 6: Students’ answers 

Bài dịch:

1. Thành phố ở Việt Nam, nơi tổ chứ lễ hội Pháo Hoa Quốc Tế hàng năm.
Thành phố Đà Nẵng.
2. Công trình gần Bắc Kinh, Trung Quốc, nó là một trong 7 kì quan mới cảu thế giới.
Vạn Lý Trường Thành.
3. Một hòn đảo ở Hàn Quốc, là nơi nghỉ lễ phổ biến.
Đảo Jeju.
4. Một sản phẩm địa phương mà bạn muốn giới thiệu tới du khách nước ngoài.
5. Một phong tục của địa phương, cái mà có thể làm ngạc nhiên du khách.
6. Lời khuyên mà bạn muốn gửi tới chuyến thăm quan tới khu vực của bạn.

5. Bài tập trắc nghiệm Getting started Unit 8 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 Tourism-  Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới về du lịch. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 9 mới Getting started.

 • Câu 1:

  Such ______ as sugar, sugarcane, and coconut water are mostly used in Southern Vietnamese food than in Northern and Central Viet Nam.

  • A.
   dishes
  • B.
   courses
  • C.
   ingredients
  • D.
   menus
 • Câu 2:

  Despite the differences in cuisine of each region, there are similarities, such as the_____for main meals – rice, ways of adding fish sauce, herbs and other flavors.

  • A.
   staple
  • B.
   basic
  • C.
   foundation
  • D.
   necessity

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6.Hỏi đáp Getting started Unit 8 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh LuatTreEm ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button