Giáo DụcLớp 8

Unit 7 Project – Kỹ năng nhóm

Để giúp các em tìm ra các giải pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, mời các em tham khảo bài học Unit 7 “Pollution” Tiếng Anh lớp 8 mới phần Project.

What would you do if…? (Bạn sẽ làm gì nếu…?)

Bạn đang xem: Unit 7 Project – Kỹ năng nhóm

1.1. Unit 7 lớp 8 Project

Tạm dịch:

Hãy tưởng tượng rằng nhóm em đang tham gia một cuộc thi để dẫn đầu Câu lạc bộ Xanh trong trường em. Người ta hỏi em: Em sẽ làm gì để giảm ô nhiễm trong nước em nếu em là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường?

Em phải tạo ra các hình ảnh cắt dán thể hiện điều em sẽ làm và thuyết trình về nó.

1. Làm theo nhóm và thảo luận những điều mà em sẽ làm.

2. Thu thập hình ảnh từ những nguồn khác nhau, hoặc vẽ hình. 

3. Dán những hình vào mảnh giấy lớn.

4. Chuẩn bị bài thuyết trình. Nhớ phân công ai sẽ nói.

5. Trình bày bài thuyết trình trước lớp.

Guide to answer

If I were the Minister of Natural Resources and Environment, I would prioritise raising awareness about waste so that individuals and businesses re-assess how they think of waste – not as a fait accompli or end point, but as an opportunity. We need as a nation to consider materials to be a valuable resource and to use these resources efficiently.

For example, increasing the use of recycled plastic in manufacturing or reducing food waste will bring about the opportunity to save money, and have a positive impact on our economy in innovations or new business, creating a better environment for us all.

Tạm dịch

Nếu em là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường, em sẽ ưu tiên nâng cao nhận thức về chất thải để các cá nhân và doanh nghiệp đánh giá lại cách họ nghĩ về chất thải – không phải là việc đã rồi hay sự kết thúc, mà là một cơ hội. Trong một quốc gia, chúng ta cần coi vật liệu là một nguồn tài nguyên quý giá và sử dụng những nguồn này một cách hiệu quả.

Ví dụ, việc tăng cường sử dụng nhựa tái chế trong sản xuất hoặc giảm thiểu chất thải thực phẩm sẽ mang lại cơ hội tiết kiệm tiền và có tác động tích cực đến nền kinh tế của chúng ta trong các đổi mới hoặc kinh doanh mới, tạo ra một môi trường tốt hơn cho tất cả chúng ta.

Bài tập trắc nghiệm Project Unit 7 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 7 Pollution – Project chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 8 mới Project.

 • Câu 1:
  Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits each blank space in the following passage.

  Light pollution is not  (1)  …………….  serious as water  or  air  pollution.  (2) ……………., it is the type of pollution that (3) ……………. more in cities than in rural areas. In the past, we could sit out at night and (4) ……………. at glittering stars in the sky and light from objects in the outer space. Nowadays, cities are covered with lights from buildings, streets, advertising displays, many of which direct the lights up into the sky and into many unwanted places. The real problem is that it is very (5) ……………. to apply light to almost everything at night. Millions of tons of oil and coal (6) ……………. to produce the power to light the sky. Eye strain, (7) ……………. of vision and stress are what people may get from light pollution.

  (8) ……………. light at night can harm our eyes and also harm the hormones that help us to see things properly.

  (1) ………………..

  • A.
   more
  • B.
   as
  • C.
   much
  • D.
   only
 • Câu 2:

  (2) ……………..

  • A.
   Moreover
  • B.
   However
  • C.
   Therefore
  • D.
   Nevertheless
 • Câu 3:

  (3) …………….

  • A.
   happen
  • B.
   occur
  • C.
   occurs
  • D.
   is occurred

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần thảo luận và hoàn thành ý tưởng về những việc các em sẽ làm để giảm tình trạng ô nhiễm ở nước ta, sau đó tự tin trình bày trước lớp và so sánh câu trả lời của các bạn khác.

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh LuatTreEm sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button