Giáo DụcLớp 9

Unit 7 Communication – Giao tiếp

Bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 9 mới phần Communication giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “Recipes and Eating Habbits” – Thông qua các task T/F và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung công thức nấu ăn và thói quen ăn uống.

1. Unit 7 Lớp 9 Communication Task 1

Look at the picture. Answer the questions.  (Nhìn vào bức tranh. Trả lời những câu hỏi)

Bạn đang xem: Unit 7 Communication – Giao tiếp

1. Can you guess the name of the dish in the picture?
2. What do you think the ingredients are for this dish?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Pumpkin soup.
Pumpkin, shallots, celery, butter, fresh cream, salt.

1. Bạn có thể đoán được tên của món ăn trong bức tranh?
2. Bạn nghĩ các thành phần của món ăn là gì?

2. Unit 7 Lớp 9 Communication Task 2

a. Now listen to the first part of a talk where Mi is presenting how to prepare the ingredients. Check your answers. ( Bây giờ nghe phần đầu của của nói chuyện nơi mà Mi đang trình bày cách để chuẩn bị các nguyên liệu. Kiểm tra những câu trả lời của bạn)

1. Súp bí ngô
2. Bí ngô
cần tây
hẹ

muối
kem

b. Listen to the first part of the talk again. Fill each blank with a word/phrase( Nghe phần đầu của cuộc nói chuyện một lần nữa. Điền từ hoặc một cụm từ vào mỗi ô trống)

Bài viết gần đây

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. a kilo/one kilo
2. two
3. two sticks
4. two tablespoons
5. two tablespoons
6. a pinch
7. peel
8. chop
9. peel
10. slice
11. leaves

Bài dịch:

Thành phần:
– (1) một kg bí đỏ
– (2) hai củ hành khô
– (3) hai nhánh cần tây
– (4) hai muỗng canh bơ
– (5) hai muỗng canh kem tươi
– (6) một nhúm muối

Chuẩn bị:
– (7) gọt vỏ bí đỏ, và (8) cắt nó thành khối
– (9) lột vỏ hành khô và (10) cắt chúng
– rửa cần tây và cắt bỏ (11) lá

Audio Script:

Pumpkin soup is my family’s favorite soup. We usually have it for breakfast with some slices of bread. It’s quick and simple to cook. The ingredients are: a kilo of pumpkin, two shallots, two sticks of celery, two tablespoons of butter, two tablespoons of fresh cream, and a pinch of salt. Before cooking, peel the pumpkin and chop it into cubes. Peel the shallots and slice them. Next, wash the celery and remove the leaves.

Dịch Script:

Súp bí ngô là món canh yêu thích của gia đình tôi. Chúng tôi thường dùng bữa sáng với một vài lát bánh mì. Nó nhanh và đơn giản để nấu. Các thành phần gồm có: một cân bí, hai củ hành, hai nhánh cần tây, hai muỗng canh bơ, hai muỗng canh kem tươi, và một chút muối. Trước khi nấu, gọt vỏ bí đỏ và cắt nó thành cục. Lột vỏ hành khô và cắt chúng. Tiếp theo, rửa cần tây và cắt bỏ lá.

3. Unit 7 Lớp 9 Communication Task 3

a Read the steps to make the dish. Rearrange them into the correct order. ( Đọc các bước làm sao để làm ra món ăn. Sắp xếp chúng theo thứ tự đúng)

a. Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes.
b. Heat the butter in a deep pan, add the shallots and celery and stir fry for a few minutes.
c. Purée the soup in a mixer until it is smooth.
d. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves.
e. Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes.
f. Add 750ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1- b
2- e
3- f
4- c
5- a
6- d

Bài dịch:

1: Đun bơ trong 1 cái nồi sâu, thêm cần tây và củ hành khô và xào vài phút
2: thêm bí ngô vào và xào thêm vài phút nữa
3: thêm 750ml nước và 1 nhúm muối và nấu cho đến khi bí ngô nhừ. Để nguội 10 phút.
4:  Làm nhuyễn súp trong máy trộn cho đến khi nhuyễn.
5: thêm kem và nấu vừa sôi  khoảng 2-3 phút
6:  Để hoàn thiện món ăn, trang trí nó với vài lá cần tây

b. Listen to the second part of the talk and check your answer. (Nghe đoạn thứ hai của cuộc nói chuyện và kiểm tra câu trả lời của bạn)

Audio Script:

Here are the steps to make the soup:
– Heat the butter in a deep pan, add shallots and celery and stir fry for a few minutes.
– Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes.
– Add 750 ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes.
– Puree the soup in a mixer until it is smooth.
– Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes.
–  For the finishing touch, garnish it with somw celery leaves.

Dịch Script:

Dưới đây là các bước để nấu món súp:
– đun bơ trong 1 cái nồi sâu, thêm cần tây và củ hành khô và xào vài phút
– thêm bí ngô vào và xào thêm vài phút nữa
– thêm 750ml nước và 1 nhúm muối và nấu cho đến khi bí ngô nhừ. Để nguội 10 phút.
– làm nhuyễn súp trong máy trộn cho đến khi nhuyễn.
– thêm kem và nấu vừa sôi  khoảng 2-3 phút
– để hoàn thiện món ăn, trang trí nó với vài lá cần tây

c. Listen to the second part again. What are the health benefits of this dish? (Nghe lại đoạn thứ hai một lần nữa. Những lợi ích của món ăn là gì)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

a good source of fibre, minerals, and vitamins, especially vitamin A
– improve your eyesight and protect yourself from certain cancers

Bài dịch:

– Nguồn chất xơ, khoáng chất, và vitamin tốt  đặc biệt là vitamin A
–  Cải thiện thị lực và bảo vệ khỏi một số bệnh ung thư

4. Unit 7 Lớp 9 Communication Task 4

Work in groups. Choose a dish you like. Discuss its ingredients, how to prepare it and the steps to cook it. Write your ideas on a large sheet of paper. (Làm việc theo nhóm. Chọn một món ăn bạn thích. Thảo luận về thành phần của món ăn, làm sao để chuẩn bị nó và các bước để nấu món ăn. Viết ý tưởng của bạn trên tờ giấy lớn.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Name of the dish: Chicken and vegetable soup
Ingredients:

 • 1 tablespoon of olive oil
 • 1 onion
 • a pinch of peppe
 • 6 (3 – inch) strips lemon zest
 • small head of fennel
 • 1 and 1/2 pounds bone
 • in chicken breasts, skin removed
 • 8 cups of chicken broth
 • 2 carrots
 • 2 stalks celery
 • a pinch of salt
 • 2 cups, whole – wheat extra – wide noodle style pasta
 • cups of baby spinach
 • lemon juice
 • Preparation:
 •  chop the onion
 • chop the parsley
 • slice the fennel thinly
 • slice the carrots
 • slice the celery and spinach

Step:

1. Heat the oil in a oven set over medium heat. Add the onion and pepper and cook until the onions begin to soften, 5 minutes. Meanwhile, tie the parsley, lemon zest, and fennel tops together. Add the herb bundle (parsley, lemon zest, and fennel tops), broth, chicken breasts, 2 cups of water. Bring to a very gentle simmer and simmer until the chicken is just cooked through, about 8 minutes. Transfer the chicken to a cutting board and set aside until cool enough to handle. Remove the meat from the bones in large strips, and set aside.

2. Meanwhile, add the sliced fennel, carrots, and celery to the broth and season with salt, to taste. Continue to simmer -until the vegetables are just tender, 5 minutes. Stir in the noodles and cook about 5 minutes. Stir in the reserved chicken and baby spinach until the chicken is heated through and the spinach is wilted. Discard the herb bundle. Stir in lemon juice, to taste. Ladle the soup into serving bowls and garnish it with some celery leaves.

Benefits of the dish: This chicken soup is packed with zesty rich flavors and lots of vegetables good for you. By enhancing prepared low – sodium broth with lots of herbs and lemon and fresh chicken you get a soup that tastes like you simmered it all day long.

b. Organise a gallery walk. Move around to each group and listen to their presentation. Vote for the best dish. ( Tổ chức một buổi triển lãm. Di chuyển xung quanh các nhóm và nghe họ trình bày. Bầu chọn cho món ăn tốt nhất.)

5. Bài tập trắc nghiệm Communication Unit 7 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 Recipes and eating habit- Communication chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới về những công thức nấu ăn và thói quen ăn uống. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 9 mới Getting started.

 • Câu 1:

  All over the world, all different cultures created interesting processed meat products, and one of the most popular is undoubtedly sausage.

        To begin with, sausage making may be considered disgusting as it deals with using various animal parts. Since meat is ground up, certain cuts and parts of an animal that wouldn’t be served in their original forms can be used. Literally, this means animal parts such as noses, ears, and other less appetizing areas of an animal’s body. Very often, the ground up meat and flesh is mixed with a certain percentage of fat, along with spices and other fillers. After being mixed well, this meat mixture is then stuffed into the cleaned intestines of the animal, which are then sealed at both ends. The result is sausage.

        The meats used in sausages come from a variety of animals, although beef and pork are by far the favourites. In some cultures, sausage made from the meat of horses is considered a delicacy. When sausages are cooked, the cooking process sometimes adds to the flavour. While boiling is probably the simplest method, smoking sausages will add a lot of smoky flavour.

        Next time you bite into a sausage, it is probably best not to think too much about how it became the tasty thing you are eating. After all, you don’t want to ruin a good snack.

  Where is the mixture of meat placed?

  • A.
   Inside a plastic package
  • B.
   Inside a cleaned intestine
  • C.
   Inside a refrigerator
  • D.
   Inside a metal container
 • Câu 2:

  What won’t be served in their original forms?

  • A.
   Certain cuts and parts of animals
  • B.
   Spices and fillers
  • C.
   Sausages of all types
  • D.
   Intestines of an animal

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6.Hỏi đáp CommunicationUnit 7 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh LuatTreEm ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button