Giáo DụcLớp 9

Unit 6 Project – Kỹ năng nhóm

Bài học Unit 6 Lớp 9 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan tới đến chủ đề Vietnam xưa và nay.

1. Unit 6 Lớp 9 Project  Task 1

SCHOOL LIFE IN VIET NAM: THEN AND NOW
(Trường học ở Việt Nam: Xưa và nay)

Bạn đang xem: Unit 6 Project – Kỹ năng nhóm

1. What do you like most about each of the pictures? Why?
2. Plan a photo exhibition about school life in Viet Nam then and now. Work in groups of four. Search for information about the subject. Find photos which show the similarities and differences between then and now. Put them together with some captions as a photo exhibition.
3. Present your group’s photo exhibition to the rest of the class. Remember to say what values you’ve learned from school life in the past.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết

P1. This is a classroom with wooden walls. The class doesn’t look spacious enough. There is no lighting system either. There are not many students. The T and Ss are all dressed simply. Ss are not wearing uniforms.
P2 & 3. This is the opening ceremony of a new school year in the past. The ceremony looks simple but respectful and organised. Ss are standing in rows, listening to the principal’s speech. All are wearing straw hats and red scarves.
P4. This is a modern classroom with more teaching facilities such as a good board, solid tables, bookshelves, and a projector. The room is spacious.
P5 & 6. These are pictures of the opening ceremony of a new school year at present. Ss are standing in rows to listen to their principal’s speech. They are all wearing uniforms and red scarves.

Bài dịch:

1. Bạn thích nhất điều gì ở mỗi bức tranh ? Tại sao?
2. Lên kế hoạch một cuộc triển lãm trường học ở Việt Nam xưa và nay. Lập nhóm 4 người. Tìm kiếm thông tin về chủ đề. Tìm các hình ảnh thể hiện điểm giống và khác giữa ngày xưa và ngày nay. Cùng nhau đặt cho chúng những cái tên.
3. Thuyết trình triển lãm ảnh của nhóm mình với cả lớp. Chú ý nói cả những điều bạn học được từ trường học ngày xưa. 

Tham khảo:

P1. Đây là một lớp học với những bức tường bằng gỗ. Lớp học có vẻ không rộng rãi. Không có hệ thống chiếu sáng nào. Không có nhiều học sinh. Cô giáo và học sinh đều ăn mặc đơn giản. Học sinh không mặc đồng phục.
P2 & 3. Đây là lễ khai mạc năm học mới trong quá khứ. Buổi lễ có vẻ đơn giản nhưng trang nghiêm và có tổ chức. Học sinh đang đứng xếp hàng, nghe bài phát biểu của hiệu trưởng. Tất cả đều đội mũ rơm và chiếc khăn quàng đỏ.
P4. Đây là một lớp học hiện đại với nhiều tiện nghi giảng dạy như bảng tốt, bảng cứng, kệ sách và máy chiếu. Phòng rộng rãi.
P5 & 6. Đây là những hình ảnh của lễ khai giảng năm học mới ngày nay. Học sinh đang đứng xếp hàng để nghe bài phát biểu của hiệu trưởng. Họ đều mặc đồng phục và đeo khăn quàng đỏ.

Bài viết gần đây

2. Bài tập trắc nghiệm Unit 6 Vietnam now and then -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 Vietnam now and then- Project chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới Việt Nam xưa và nay. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 9 mới project.

 • Câu 1:

  As a member of family, you are_____to receive moral support and material assistancefrom other members, especially when you are in trouble

  • A.
   required
  • B.
   forced
  • C.
   astonished
  • D.
   expected
 • Câu 2:

  At Station 3 at Ba Son shipyard, the metro line in Ho Chi Minh City_____from underground to elevated

  • A.
   gets rid
  • B.
   shifts
  • C.
   moves
  • D.
   transfers

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3. Hỏi đáp Project Unit 6 Lớp 9

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh LuatTreEm ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button