Giáo DụcLớp 9

Unit 5 Skill 2 – Kỹ năng 2

1. Unit 5 Lớp 9 Skill 2 Task 1

 Listen to what a tourist says about Ha Long Bay and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe một khách du lịch nói về Vịnh Hạ Long và xem những câ sau câu nào đúng( T). câu nào sai (F) )

1. More tourists have chosen to visit Ha Long Bay since UNESCO’s recognition of its natural beauty.
2. There are 1,696 islands concentrated in the southeast and the southwest.
3. Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung are at the centre of the islands.
4. People who are interested in history should visit Van Don Island, Poem Mountain, and the Bach Dang River.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1.T  2.F  3.T   4.T

Bài dịch:

Bạn đang xem: Unit 5 Skill 2 – Kỹ năng 2

1. Nhiều du khách đã chọn tham quan Vịnh Hạ Long kể từ khi UNESCO công nhận vẻ đẹp tự nhiên của nó.
2. Có 1.696 hòn đảo tập trung ở phía đông nam và tây nam.
3. Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt, và Tam Cung nằm ở trung tâm quần đảo.
4. Những người quan tâm đến lịch sử nên đến thăm đảo Vân Đồn, núi Bài Thơ và sông Bạch Đằng.

Audio script 

It is said that Ha Long Bay is a magical place, attracting more tourists than ever since UNESCO’s recognition of this beautiful spot. It is situated in the northeast region of Viet Nam. With its rich history and picturesque setting, Ha Long Bay is the perfect destination for any tourist.

Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see. Viewed from any angle, Ha Long Bay looks like a work of art. It has 1,969 islands concentrated in two main zones: the southeast (belonging to Bai Tu Long Bay), and the southwest (belonging to Ha Long Bay). At the centre of the islands, there are wonderful caverns, such as Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung.

Forthose interested in history, a visit to Van Don Island, Poem Mountain, and the Bach Dang River is a must.

It is now known that Ha Long was one of the places where humans first existed.

Bài viết gần đây

Don’t miss out on a visit to Ha Long Bay. With its long history and astounding natural beauty, it is truly unforgettable.

Tạm dịch:

Người ta nói rằng vịnh Hạ Long là một nơi huyền diệu, thu hút nhiều du khách hơn bao giờ hết kể từ khi UNESCO công nhận điểm đẹp này. Nó nằm ở vùng đông bắc của Việt Nam. Với lịch sử phong phú và khung cảnh đẹp, Vịnh Hạ Long là điểm đến hoàn hảo cho bất kỳ du khách nào.
Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy. Nhìn từ mọi góc độ, Vịnh Hạ Long giống như một tác phẩm nghệ thuật. Có 1.969 hòn đảo tập trung ở hai vùng chính: phía Đông Nam (thuộc vịnh Bái Tử Long), và phía Tây Nam (thuộc vịnh Hạ Long). Ở trung tâm của hòn đảo, có những hang động tuyệt vời, như Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt, và Tam Cung.

Với những người quan tâm đến lịch sử, nên thăm quan đảo Vân Đồn, núi Bài Thơ và sông Bạch Đằng.

Người ta biết rằng Hạ Long là một trong những nơi mà con người đã tồn tại.

Đừng bỏ lỡ chuyến đi thăm vịnh Hạ Long. Với lịch sử lâu dài và vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc, nó thật sự không thể nào quên.

2. Unit 5 Lớp 9 Skill 2 Task 2

Listen again and complete the data chart. (Nghe lại và hoàn thành biểu đồ dữ liệu sau)

Name Ha Long Bay
Location (1)____ region of Viet Nam
Reasons for choosing the place a magical place  – recognised by (2) ____ – its rich history and (3)_____ setting
Main  features of the place like a work of art  – 1,969 islands in two main (4)______ : the southeast (belonging to Bai Tu Long Bay), and the southwest (belonging to Ha Long Bay)  – wonderful (5)_____ in Ha Long Bay: Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung  – one of the places where humans first existed
Comments and feelings about the place It is truly unforgettable thanks to its long history and (6)______ natural beauty.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. northeast
2. UNESCO
3. picturesque
4. zones
5. caverns
6. astounding

Bài dịch:

Tên: Vịnh Hạ Long
Vị trí: Đông Bắc của Việt Nam
Lý do chọn địa điểm
– một nơi huyền diệu
– được công nhận bởi UNESCO
– lịch sử phong phú của nó và đẹp như tranh vẽ
Các tính năng chính của nơi này
– như một tác phẩm nghệ thuật
– 1.969 hòn đảo trong hai khu chính: phía Đông Nam (thuộc vịnh Bái Tử Long), và phía Tây Nam (thuộc vịnh Hạ Long)
– hang động tuyệt vời ở vịnh Hạ Long: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt, và Tam Cung
– một trong những nơi mà con người đầu tiên tồn tại
Ý kiến và cảm nhận về địa điểm:
Đây thực sự là một địa điểm khó quên nhờ lịch sử lâu dài của nó và vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc.

3. Unit 5 Lớp 9 Skill 2 Task 3

Have you or a family member visited a wonder of Viet Nam? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a wonder of Viet Nam you have read about.(Bạn hoặc 1 thành viên trong gia đình đã từng đi thăm kì quan nào của Việt Nam chưa? Hãy viết những chú thích vào bảng dưới đây. Hoặc bạn có thể viết về một kì quan mà bạn từng đọc. )

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Name Hoi An old town
Location Quang Nam
Reasons for choosing the place

– A historic place

– classified as a National Cultural Heritage Site

Main features of the place

– on the north bank near the mouth of the Thu Bon River

– the town reflects a fusion of indigenous and foreign cultures

– the town comprises a well – preserved complex of 1,107 timber frame buildings

– the surviving wooden structures and street plan are original and intact and together present a traditional townscape of the 17th and 18th centuries

Comments and feelings about the place It is truly unforgettable, thanks to its long history and the locals’ hospitality.

Bài dịch:

Tên: Vịnh Hạ Long
Vị trí: Đông Bắc của Việt Nam
Lý do chọn địa điểm
– một nơi huyền diệu
– được công nhận bởi UNESCO
– lịch sử phong phú của nó và đẹp như tranh vẽ
Các tính năng chính của nơi này
– như một tác phẩm nghệ thuật
– 1.969 hòn đảo trong hai khu chính: phía Đông Nam (thuộc vịnh Bái Tử Long), và phía Tây Nam (thuộc vịnh Hạ Long)
– hang động tuyệt vời ở vịnh Hạ Long: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt, và Tam Cung
– một trong những nơi mà con người đầu tiên tồn tại
Ý kiến và cảm nhận về địa điểm:
Đây thực sự là một địa điểm khó quên nhờ lịch sử lâu dài của nó và vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc.

4. Unit 5 Lớp 9 Skill 2 Task 4

a. Use your notes in 3 to write a short article describing a wonder of Viet Nam. (Sử dụng các chú thích ở bài 3 để viết một bài báo ngắn miêu tả về 1 kì quan của Việt Nam. )

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Hoi An ancient town is an amazing tourist attraction in the central region of Vietnam. It is located in Quang Nam province. In 1999, it is recognized by UNESCO as a world heritage site. Hoi An old town is the city of history.

Wandering around the town, seeing old houses and many beautiful structures is a memorable experience. The town reflects a fusion of indigenous and foreign cultures. The surviving wooden structures and street plan are original and intact and together present a traditional townscape of the 17th and 18th centuries. Tourists can enjoy the peace and fresh air there; it’s really relaxing.

Street food of Hoi An is diverse, affordable and tasty. Tourists can find many specialties of Quang Nam as well as snacks in the food vendors along the street. In terms of human, the local people are very friendly and helpful. They are willing to talk to tourists or show the direction for tourists if being asked.

The trip to Hoi An will be truly unforgettable, thanks to its long history and the locals’ hospitality.

Bài dịch:

Phố cổ Hội An là một điểm thu hút khách du lịch tuyệt vời ở miền trung Việt Nam. Nó nằm ở tỉnh Quảng Nam. Năm 1999, nó được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Phố cổ Hội An là thành phố của lịch sử. Đi dạo quanh thị trấn, nhìn thấy những ngôi nhà cổ và nhiều công trình kiến ​​trúc đẹp là một trải nghiệm đáng nhớ. Thị trấn phản ánh sự hợp nhất của các nền văn hóa bản địa và nước ngoài. Các cấu trúc bằng gỗ và kế hoạch đường phố còn sót lại là nguyên bản và nguyên vẹn và cùng nhau trình bày một cảnh quan thị trấn truyền thống của thế kỷ 17 và 18. Khách du lịch có thể tận hưởng sự yên bình và không khí trong lành ở đó; Nó thật sự rất thư giãn. Thức ăn đường phố của Hội An rất đa dạng, giá cả phải chăng và ngon miệng. Khách du lịch có thể tìm thấy nhiều đặc sản của Quảng Nam cũng như đồ ăn nhẹ trong các nhà cung cấp thực phẩm dọc đường phố. Về mặt con người, người dân địa phương rất thân thiện và hữu ích. Họ sẵn sàng nói chuyện với khách du lịch hoặc chỉ đường cho khách du lịch nếu được hỏi. Chuyến đi đến Hội An sẽ thực sự khó quên, nhờ lịch sử lâu đời và lòng hiếu khách của người dân địa phương.

b. Swap articles with a partner and review each other’s drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final article to the class. (Đổi các bài báo với bạn cặp của mình và nhận xét về các bài của nhau. Sửa chữa nếu cần thiết. Thuyết trình bài báo tốt nhất cho cả lớp nghe )

5. Bài tập trắc nghiệm Skills 2 Unit 5 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 wonders of Vietnam- Skills 2 chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về những kỳ quan của Việt Nam. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 9 mới skill 2.

 • Câu 1:

  Hundreds of thousands of _____travel to Perfume Pagoda to pray for happiness and prosperity in the coming year

  • A.
   passengers
  • B.
   holiday- makers
  • C.
   pilgrimages
  • D.
   pilgrims
 • Câu 2:

  India will provide technical experts, supporting equipment and materials necessary for therestoration of_______in My Son

  • A.
   mosques
  • B.
   towers
  • C.
   churches
  • D.
   pagodas

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6.Hỏi đáp Skills 2 Unit 5 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh LuatTreEm ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button