Giáo DụcLớp 8

Unit 10 lớp 8 Listen – Bài nghe Recycling

Bài học Listen Unit 10 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em nghe và chọn đáp án đúng thông qua nội dung bài liên quan đến vấn đề tái chế rác thải.

Listen Unit 10 Lớp 8

 • You will hear four questions during the recording. Check (√) the correct answers. (Em sẽ nghe 4 câu hỏi và đánh dấu (√) vào câu trả lời đúng.)

a) What type of garbage can you put in the compost?

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 8 Listen – Bài nghe Recycling

    A. all vegetable matter

    B. meat or grain products

b) Where is the best place for a compost heap?

    A. a place that gets no sun

    B. a place that gets sun and shade

c) Should you water the compost?

    A. Yes

    B. No

d) How long does it take before you can use the compost?

    A. after it rains

    B. six months

Guide to answer

a. A            b. B            c. A            d. B

 • Tapescript Listen Unit 10 Lớp 8

a. What type of garbage can you put in the compost?

Today I’m going to explain how to start a compost heap. First of all, you must use only vegetable matter includes tea leaves, egg shells – but wash the shells first – and tissues. Don’t use any meat or grain products because this attracts rats.

b. Where is the best place for a compost heap?

Find a place in your garden that gets a few hours of sunlight each day. Use pick or shovels to turn the compost regularly so it gets plenty of air.

c. Should you water the compost?

The compost also needs moisture, but it will get this from condensation. Cover the heap with a sheet of strong plastic if the weather is very wet.

d. How long does it take before you can use the compost?

Keep adding to the pile and after about six months, your compost will be ready to use as fertilizer.

Bài tập trắc nghiệm Listen Unit 10 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Listen Unit 10 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 8 Listen do LuatTreEm sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:

  Choose the word that has the underlined part different from others: bucket, crutch, humid, much

  • A.
   bcket
  • B.
   crtch
  • C.
   hmid
  • D.
   mch
 • Câu 2:

  Choose the word that has the underlined part different from others: explain, reuse, reduce, detergent

  • A.
   xplain
  • B.
   ruse
  • C.
   rduce
  • D.
   dtergent
 • Câu 3:

  Choose the word that has the underlined part different from others: leather, weather, measure, leader

  • A.
   lther
  • B.
   wther
  • C.
   msure
  • D.
   lder

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listen Unit 10 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh LuatTreEm sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button