Giáo DụcLớp 9

Unit 1 lớp 9 Listen – Bài nghe A visit from pen pal

Bài học Listen Unit 1 Lớp 9 – A visit from pen pal hướng dẫn các em nghe và chọn đáp án đúng theo hình đã gợi ý.

Listen Unit 1 Lớp 9

Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and check (V) the numbers of the correct pictures (Carlo, một bạn tâm thư người Mĩ của Tim Jones, đang thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của họ và đánh dấu vào các số của hình đúng.)

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 9 Listen – Bài nghe A visit from pen pal

Guide to answer

a-1, b-2, c-2

 • Tapescript Listen Unit 1 Lớp 9

Tim: Are you hungry Carlo?

Carlo: Yes.

Tim: Okay. Let’s go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch a bus on Ocean Drive.

Carlo: That’s fine. I really like walking in the park. You’re lucky to have a place like this close to your home. It’s so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle.

Tim: Carol! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more – You’ll kill the new grass!

Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign.

Tim: Come on. It’s time we caught the bus.

Carlo: Is that our bus, Tim?

Tim: No. That’s a 103 bus. We want the number 130.

Carlo: Where are you going to eat?

Tim: It’s up to you. There’s a new Mexican restaurant in town.

Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers.

Tim: Okay. I know exactly where we need to go!

 • Bài dịch phần nghe

Tim: Bạn đói chưa Carlo?

Carlo: Rồi bạn.

Tim: Được thôi, mình vào nhà hàng trong trung tâm nhé. Nếu chúng ta đi băng qua công viên này, chúng ta có thể bắt được chuyến xe buýt trên đường Ocean.

Carlo: Tốt quá. Mình thực sự thích đi bộ trong công viên. Bạn may mắn có một nơi như thế này gần nhà của bạn. Nó thật đẹp với tất cả các cây và hoa và một cái ao ở giữa.

Tim: Carlo! Cẩn thận. Bạn đang đi trên cỏ đấy. Người giữ công viên mới trồng thêm. Bạn sẽ giết chết thảm cỏ mới đấy!

Carlo: Oh, xin lỗi. Mình không nhìn thấy biển báo.

Tim: Đi thôi nào, đến lúc chúng ta bắt xe buýt rồi.

Carlo: Đó có phải xe buýt cho chúng ta không, Tim?

Tim: Không, đó là xe buýt số 103. Xe chúng ta cần đi là số 130.

Carlo: Chúng ta sẽ ăn ở đâu?

Tim: Tùy bạn thôi. Có một nhà hàng Mexico mới mở ở thị trấn.

Carlo: Oh không, mình có thể ăn món ăn Mexico ở nhà cũng được mà. Mình thích đồ ăn của Mỹ. Mình muốn ăn bánh hamburger.

Tim: Được rồi. Mình biết chính xác nơi chúng ta cần đi rồi.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listen – Unit 1 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 9 Listen.

 • Câu 1:
  Read the following passage and choose the item (A, B, C or D) that best answers each of the questions about it

  Every nation and every country has its own customs and traditions. In Britain traditions play a more important part in the life of the people than in other countries. Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up.

  It has been the law for about 300 years that all theatres are closed on Sundays. No letters are delivered; only a few Sunday papers are published. 

  To this day an English family prefers a house with a garden to a flat in a modern house with central heating. English people like gardens. Sometimes the garden in front of the house is a little square covered with cement painted garden in imitation of grass and a box of flowers.

  Holidays are especially rich in old traditions and are different in Scotland, Ireland, Wales and England. Christmas is a great English national holiday, and in Scotland it is not kept, except by clerks in banks, all shops and factories are working.

  What is the best title for the passage?

  • A.
   Traditions and Customs in Great Britain
  • B.
   The Importance of Traditions and Customs
  • C.
   Traditional Life vs. Modern Life
  • D.
   Englishmen’s Hobbies
 • Câu 2:

  How important are traditions in Britain?

  • A.
   It is slightly important.
  • B.
   It is more important than in other countries.
  • C.
   It is rather important.
  • D.
   It is somewhat important.
 • Câu 3:

  In Great Britain, ___.

  • A.
   only a few papers are published
  • B.
   a garden in front of the house is a little square covered with cement painted garden in imitation of grass and a box of flower
  • C.
   all shops and factories are working at Christmas
  • D.
   traditions are preserved

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listen Unit 1 Lớp 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh LuatTreEm sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button