Giáo Dục

Thầy/cô hãy liệt kê 3 đánh giá quá trình mình đã thực hiện và mô tả chi tiết về mục tiêu đánh giá, kết quả thu được và những quyết định giáo dục

Mô đun 3.0 có nội dung là Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Liệt kê 3 đánh giá quá trình mình đã thực hiện và mô tả chi tiết về mục tiêu đánh giá, kết quả thu được và những quyết định giáo dục là một câu hỏi trong tập huấn module 3, sau đây là đáp án tham khảo.

Bạn đang xem: Thầy/cô hãy liệt kê 3 đánh giá quá trình mình đã thực hiện và mô tả chi tiết về mục tiêu đánh giá, kết quả thu được và những quyết định giáo dục

1. Giới thiệu mô đun 3.0

đun Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất,  năng lực được xây dựng dựa trên thông tin đã học trong Môđun 1 Hướng dẫn Thực  hiện CTGDPT và Mô-đun 2 Sử dụng Phương pháp dạy học và giáo dục phát triển  phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học. Thông tin trong mô-đun này được mở rộng từ  đun 3.1 đến 3.12 để cung cấp thông tin đặc thù môn học về cách xây dựng và thực  hiện các phương pháp và kỹ thuật đánh giá năng lực, phẩm chất trong mỗi môn học ở cấp tiểu học.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

Sau khi hoàn thành mô-đun, các giáo viên và lãnh đạo nhà trường sẽ có thể:

  • Hiểu được lý thuyết, nguyên tắc về kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh.
  • Phân tích được các tiêu chí chất lượng của các năng lực chung và năng lực đặc  thù của các môn học làm cơ sở cho xác định phương pháp, hình thức, công cụ đánh giá
  • Xây dựng chuẩn đánh giá cho các yêu cầu cần đạt (chuẩn đầu ra) chương trình
  • môn học/ hoạt động giáo dục.
  • Thiết kế các phương pháp, hình thức, công cụ kiểm tra, đánh giá phù hợp với môn học/hoạt động giáo dục và với yêu cầu cần đạt từng chủ đề nội dung bài học và đối tượng học sinh.
  • Xây dựng được các tiêu chí, chỉ báo, minh chứng và vận dụng các tiêu chí đó để thiết kế công cụ đánh giá và hướng dẫn chấm.
  • Lập kế hoạch và ma trận tổng thể quan hệ giữa các chủ đề nội dung yêu cầu cần đạt – chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất các chỉ báo đánh giá năng lực, phẩm chất phương pháp dạy học đánh giá. Thu nhận, xử lí, sử dụng thông tin phản hồi từ kết quả kiểm tra, đánh giá của học sinh để điều chỉnh hoạt động dạy học nhằm cải thiện chất lượng đáp ứng mục  tiêu và yêu cầu cần đạt.
  • Lập và sử dụng, quản lí hồ sơ minh chứng phục vụ cho đánh giá kết quả giáo  dục học sinh

2. Liệt kê 3 đánh giá quá trình mình đã thực hiện và mô tả chi tiết

Câu hỏi: Thầy/cô hãy liệt kê 3 đánh giá quá trình mình đã thực hiện và mô tả chi tiết về mục tiêu đánh giá, kết quả thu được và những quyết định giáo dục sau đó.

Trả lời:

– Đánh giá thường xuyên: đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng lời nói, nhận xét giữa GV – HS, HS – HS,… Kết quả thu được là khuyến khích HS tự giác phấn đấu học tập hơn sau mỗi hoạt động.

– Đánh giá sản phẩm học tập của HS: đánh giá và nhận xét dựa trên kết quả làm bài tập của các em mỗi ngày. Kết quả thu được: GV nắm bắt được sự tiếp thu của từng HS để có hướng điều chỉnh việc dạy học của bản thân sao cho phù hợp với tình hình lớp học.

– Đánh giá qua kết quả hoạt động học tập: đánh giá kết quả học tập của HS dựa trên kết quả bài tập và sự nổ lực của các em trong suốt quá trình tuần hoặc tháng học đó. Kết quả thu được: GV nắm bắt kịp thời sự tiến bộ của các em sau từng ngày, từng tuần để kịp thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hoặc rèn luyện cho HS.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button