Game

[PREMIUM] Data Monitor: Simple Net Meter

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 1.0.183
Dung lượng tải về: 5.7 MB
Yêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

Bạn đang xem: [PREMIUM] Data Monitor: Simple Net Meter

LINK DOWNLOAD:

Download

Về ứng dụng:

Mạng lưới giao thông trên Status-bar + Data Analyzer Cách sử dụng

Đó là một màn hình dữ liệu đơn giản. Nó bao gồm một máy đo mạng và các công cụ phân tích sử dụng mạng. Ví dụ phân tích sử dụng dữ liệu di động, phân tích sự cố sử dụng lưu lượng, phân tích kết nối mạng và danh sách theo dõi / theo dõi ping. Nó cũng bao gồm một máy quét WIFI. Một số tính năng phân tích dành cho Android 6 trở lên. Các widget có sẵn.

Tính năng cao cấp: Widgets, mô-đun được chọn

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Game

”Xem

Data Monitor: Simple Net Meter” state=”close”]

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 1.0.183
Dung lượng tải về: 5.7 MB
Yêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

LINK DOWNLOAD:

Download

Về ứng dụng:

Mạng lưới giao thông trên Status-bar + Data Analyzer Cách sử dụng

Đó là một màn hình dữ liệu đơn giản. Nó bao gồm một máy đo mạng và các công cụ phân tích sử dụng mạng. Ví dụ phân tích sử dụng dữ liệu di động, phân tích sự cố sử dụng lưu lượng, phân tích kết nối mạng và danh sách theo dõi / theo dõi ping. Nó cũng bao gồm một máy quét WIFI. Một số tính năng phân tích dành cho Android 6 trở lên. Các widget có sẵn.

Tính năng cao cấp: Widgets, mô-đun được chọn

[PREMIUM] Data Monitor: Simple Net Meter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button