Tiếng Anh

Phân biệt like và as trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, likeas đều là liên từ và giới từ có ý nghĩa là như. Để tránh gây nhầm lẫn, Luật Trẻ Em sẽ giúp bạn phân biệt những trường hợp thường gây nhầm lẫn khi sử dụng like và as.
Xem thêm:

Phân biệt like và as trong tiếng Anh


Like – /ˈlɑɪk/

Like là một liên từ, liên từ này thường sử dụng trong cụm verb + like + noun/ verb (động từ + like + danh từ/ động từ), cụm từ này mang ý nghĩa so sánh. Cụm từ này có ý nghĩa tương tự với similar to (giống nhau, tương tự như…)
Lưu ý: Sau like không thể là mệnh đề, mà chỉ có thể có danh từ, cụm từ hoặc đại từ
Ví dụ:

  • Like mother, like son – (Mẹ nào con (trai) nấy) – mother và son đều là danh từ
  • I don’t like you to talk like that. – (Tôi không thích bạn nói như thế) – that là đại từ

As – /az/

as được dùng trong cụm as + subject + verb (as + đối tượng + động từ), cụm từ này được dùng để so sánh người hoặc cái gì với một sự việc khác.
Lưu ý: Sau as phải là một mệnh đề hoàn chỉnh đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ
Ví dụ:

  • Nobody sings as Michael Jackson does. (Không ai hát được như Michael Jackson làm)- MJ does là một cụm đầy đủ chủ vị
  • She arrived early, as I expected. (Cô ấy đến sớm, đúng như tôi dự đoán) – I expeced là một cụm đầy đủ chủ vị

 
as được dùng trong cụm as + noun (as + Danh từ), cụm từ này có chức năng TẢ THỰC chỉ vị trí, vai trò, hay công việc của ai đó.
Ví dụ:

  • He started work as a carpenter – (Anh ấy bắt đầu với công việc như một thợ mộc)
  • I worked as a waiter when I was a student. -(Tôi từng làm bồi bàn khi còn làm sinh viên)

 
as dùng trong cụm as + adjective + as (as + tính từ + as) được sử dụng để so sánh
Ví dụ:

  • I can run as fast as you can – (Tôi có thể chạy nhanh như bạn) – fast là tính từ

Chúc bạn học thật tốt với bài học trên. Tham khảo thêm bài viết cùng tác giả TẠI ĐÂY nhé!

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button