Game

[PATCHED] Adaptive Icon Pack

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 1.0.6
Dung lượng tải về: 11.1 MB
Yêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

Bạn đang xem: [PATCHED] Adaptive Icon Pack

LINK DOWNLOAD:

Download

Về ứng dụng:

Gói biểu tượng thích ứng là gói biểu tượng cho phép Trình khởi chạy hiển thị Biểu tượng thích ứng trên tất cả các thiết bị chạy Android Oreo trở lên. Gói biểu tượng thích ứng cung cấp các Biểu tượng thích ứng cho nhiều ứng dụng tuyệt vời hiện đang không chính thức hỗ trợ Biểu tượng thích ứng.

Đặc trưng :
Bảng điều khiển CandyBar
Các biểu tượng thích ứng cho hơn 500 ứng dụng phổ biến nhất (hiện tại, sắp tới)
Biểu tượng độ phân giải cao 432x432px
Lịch động
Đồng hồ động
Công cụ yêu cầu
Cập nhật thường xuyên

Cách sử dụng:
Chuyển đến Cài đặt Launcher Launcher. Chọn Gói Biểu tượng. Thay đổi hình dạng như bạn muốn.

Yêu cầu biểu tượng:
Sử dụng công cụ yêu cầu biểu tượng tích hợp được tìm thấy bên trong bảng điều khiển để yêu cầu các biểu tượng!

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Game

”Xem

Adaptive Icon Pack” state=”close”]

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 1.0.6
Dung lượng tải về: 11.1 MB
Yêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

LINK DOWNLOAD:

Download

Về ứng dụng:

Gói biểu tượng thích ứng là gói biểu tượng cho phép Trình khởi chạy hiển thị Biểu tượng thích ứng trên tất cả các thiết bị chạy Android Oreo trở lên. Gói biểu tượng thích ứng cung cấp các Biểu tượng thích ứng cho nhiều ứng dụng tuyệt vời hiện đang không chính thức hỗ trợ Biểu tượng thích ứng.

Đặc trưng :
Bảng điều khiển CandyBar
Các biểu tượng thích ứng cho hơn 500 ứng dụng phổ biến nhất (hiện tại, sắp tới)
Biểu tượng độ phân giải cao 432x432px
Lịch động
Đồng hồ động
Công cụ yêu cầu
Cập nhật thường xuyên

Cách sử dụng:
Chuyển đến Cài đặt Launcher Launcher. Chọn Gói Biểu tượng. Thay đổi hình dạng như bạn muốn.

Yêu cầu biểu tượng:
Sử dụng công cụ yêu cầu biểu tượng tích hợp được tìm thấy bên trong bảng điều khiển để yêu cầu các biểu tượng!

[PATCHED] Adaptive Icon Pack

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button