Hỏi Đáp

Mức lương cơ sở theo các năm

Hiện nay mức lương cơ sở được quy định như thế nào là vấn đề nhận được sự quan tâm rất lớn từ những người lao động. Vậy, mức lương cơ sở năm 2021 là bao nhiêu, có thay đổi không? Bài viết này LuatTreEm sẽ trả lời cho bạn.

Bạn đang xem: Mức lương cơ sở theo các năm

1. Mức lương cơ sở là gì?

Mức lương cơ sở là mức lương tối thiểu dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác, tính các mức hoạt động phí, tính các khoản trích và chế độ được hưởng theo mức lương này (mức lương cơ sở còn được hiểu là mức lương thấp nhất).

2. Mức lương cơ sở 2021

Hiện tại mức lương cơ sở vẫn chưa có sự điều chỉnh theo quy định mới. Do vậy, dựa vào quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở thì mức lương cơ sở đối với năm 2021 đó là 1.490.000 đồng/ tháng.

Mức lương cơ sở theo các năm

3. Mức lương cơ sở qua các năm

Thời điểm áp dụng

Mức lương cơ sở (đồng/tháng)

Căn cứ pháp lý

Từ ngày 01/4/1993 đến hết tháng 12/1996

120.000

Nghị định số 25-CP

Từ ngày 01/01/1997 đến hết tháng 12/1999

144.000

Nghị định số 06/CP

Từ ngày 01/01/2000 đến hết tháng 12/2000

180.000

Nghị định số 175/1999/NĐ-CP

Từ ngày 01/01/2001 đến hết tháng 9/2004

210.000

Nghị định số 77/2000/NĐ-CP

Từ 01/10/2004 đến hết tháng 9/2005

290.000

Nghị định số 203/2004/NĐ-CP

Từ 01/10/2005 đến hết tháng 9/2006

350.000

Nghị định số 118/2005/NĐ-CP

Từ 01/10/2006 đến hết tháng 12/2007

450.000

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP

Từ 01/01/2008 đến hết tháng 4/2008

540.000

Nghị định số 166/2007/NĐ-CP

Từ 01/05/2009 đến hết tháng 4/2009

650.000

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP

Từ 01/05/2010 đến hết tháng 4/2011

730.000

Nghị định số 28/2010/NĐ-CP

Từ 01/05/2011 đến hết tháng 4/2012

830.000

Nghị định số 22/2011/NĐ-CP

Từ 01/05/2012 đến hết tháng 6/2013

1.050.000

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP

Từ 01/07/2013 đến hết tháng 4/2016

1.150.000

Nghị định số 66/2013/NĐ-CP

Từ 01/05/2016 đến hết tháng 6/2017

1.210.000

Nghị định số 47/2016/NĐ-CP

Từ 01/07/2017 đến hết tháng 6/2018

1.300.000

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP

Từ 01/07/2018 đến hết tháng 6/2019

1.390.000

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP

Từ 7/2019

1.490.000

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP

4. Cách tính lương cơ sở

Cách tính mức lương cơ sở:

Mức lương năm 2021 =

Mức lương cơ sở

1.490.000 đồng/tháng

x Hệ số lương hiện hưởng

Như vậy, dựa vào công thức tính lương cơ sở trên thì việc tính lương được thực hiện một cách chính xác và dễ dàng.

5. Chức năng của mức lương cơ sở

Việc quy định mức lương cơ sở là để dựa vào mức lương thấp nhất cố định để các cơ quan, doanh nghiệp khi tính lương dựa vào đó để đảm bảo mức lương tối thiểu chi trả cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức một cách đúng chuẩn quy định pháp luật, đảm bảo mức sống và điều kiện tối thiểu sinh hoạt hàng ngày cho người làm việc.

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của LuatTreEm. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu phiếu lương, Mẫu hệ thống thang lương, bảng lương từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang LuatTreEm.

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button