Hỏi Đáp

Mức đóng đoàn phí Đoàn thanh niên

Mức đóng đoàn phí Đoàn thanh niên 2022. Việc đóng đoàn phí đoàn viên được quy định như thế nào? Nhiều người vẫn thường thắc mắc vì không biết quy định cụ thể về mức đóng thế nào? Bài viết này LuatTreEm sẽ chia sẻ cho bạn quy định về việc đóng đoàn phí cụ thể và mức đóng như thế nào.

Bạn đang xem: Mức đóng đoàn phí Đoàn thanh niên

Đóng đoàn phí là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi Đoàn viên
Đóng đoàn phí là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi Đoàn viên

1. Hãy cho biết quy định về mức đóng đoàn phí mỗi tháng đối với đoàn viên hiện nay?

Đoàn viên, kể cả đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn, đóng đoàn phí cho chi đoàn một tháng một lần. Trường hợp đoàn viên thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn cơ quan, đơn vị; được Ban Chấp hành chi đoàn đồng ý thì đóng đoàn phí cho chi đoàn ba tháng một lần.

Hàng tháng đoàn viên đóng đoàn phí cho chi đoàn, trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thì được Ban Chấp hành Đoàn cơ sở xét miễn đoàn phí, trong một thời gian nhất định nhưng không quá 6 tháng.

Chi đoàn có trách nhiệm thu đoàn phí của đoàn viên một tháng một lần.

2. Mức đoàn phí hiện nay là bao nhiêu?

Thực hiện theo quy định hiện hành, căn cứ vào tình hình thực tế Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ trình Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét điều chỉnh mức đóng hợp lý.

  • Đoàn viên không hưởng lương: đóng đoàn phí 2.000 đồng (hai nghìn đồng) một đoàn viên một tháng.
  • Đoàn viên có hưởng lương: đóng đoàn phí 5.000 đồng (năm nghìn đồng) một đoàn viên một tháng.

Mức đóng đoàn phí đoàn thanh niên

3. Đoàn viên không hưởng lương là gì?

Đoàn Thanh niên được tổ chức và vận hành theo mô hình hành chính từ trung ương xuống đến các cấp xã, phường với đầy đủ chức danh thuộc biên chế ăn lương nhà nước.

Vì vậy, những đoàn viên không thuộc biên chế ăn lương nhà nước, không có chức danh, chức vụ phụ trách bất cứ công việc gì của Đoàn thanh niên thì sẽ không được hưởng lương.

4. Quy chế thu chi quỹ Đoàn thanh niên

Căn cứ vào quy chế hoạt động của Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì:

Nguồn kinh phí của Chi đoàn là từ Đoàn phí và các khoản đóng góp khác đã được Chi đoàn thống nhất.

Việc quản lý và sử dụng tài chính của Chi đoàn phải tuân thủ theo nguyên tắc quản lý tài chính công khai, minh bạch. Bí thư Chi đoàn là người có quyền quản lý cao nhất về tài chính và các tài sản mà cơ quan trang bị cho Chi đoàn.

Ban Chấp hành cử một đồng chí Ủy viên BCH quản lý công tác tài chính. Thủ quỹ thu – chi theo Điều lệ Đoàn, Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi đoàn; báo cáo công tác tài chính theo định kỳ 6 tháng /1 lần với Bí thư Chi đoàn và trước toàn thể đoàn viên Chi đoàn.

5. Không đóng đoàn phí có sao không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định như sau:

3. Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng thì hội nghị chi đoàn xem xét, quyết định xóa tên trong danh sách đoàn viên và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp.

Như vậy, nếu không đóng đoàn phí 3 tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng thì đoàn viên có thể bị xóa tên trong danh sách đoàn viên.

6. Phí đoàn viên mỗi tháng phải đóng là bao nhiêu tiền đối với học sinh?

Điều lệ Đảng không quy định riêng biệt đối với mức tiền đóng đoàn phí của học sinh, vì vậy học sinh sẽ đóng đoàn phí như đoàn viên khác và chi tiết mời các bạn tham khảo phần 2 đã phân tích ở trên.

7. Cách trích nộp đoàn phí lên cấp trên

Theo quy định tại Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 thì việc trích nộp đoàn phí lên cấp trên được quy định như sau:

Các cấp bộ đoàn từ chi đoàn trở lên đều phải trích nộp đoàn phí lên đoàn cấp trên. Việc trích nộp quy định như sau:

Mức trích nộp: Từ chi đoàn trở lên, mỗi cấp được giữ lại hai phần ba (2/3) và nộp lên Đoàn cấp trên một phần ba (1/3) số tiền đoàn phí do đoàn viên đóng hoặc trích nộp của tổ chức Đoàn cấp dưới.

Đoàn cấp trên cơ sở, đoàn bộ phận không giữ lại hai phần ba (2/3) đoàn phí. Ban Thường vụ đoàn cấp trên trực tiếp quyết định trích tỉ lệ đoàn phí cho đoàn cấp trên cơ sở, đoàn bộ phận trong số đoàn phí được trích của cấp mình.

Thời gian trích nộp:

  • Chi đoàn trích nộp đoàn phí lên đoàn cơ sở 1 tháng 1 lần.
  • Đoàn cơ sở, đoàn cấp huyện và tương đương 3 tháng 1 lần.
  • Tỉnh, thành đoàn và cấp tương đương trích nộp đoàn phí lên Trung ương Đoàn 1 năm từ 1 đến 2 lần, thời hạn nộp cuối cùng là ngày 30 tháng 12 hàng năm.

Hướng dẫn này được phổ biến trong toàn Đoàn để thống nhất thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp các cấp bộ đoàn đề xuất để Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét sửa đổi, bổ sung.

Trên đây là ý kiến tư vấn về vấn đề mức đóng đoàn phí Đoàn thanh niên 2022. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như tại mục Là gì? mảng Hỏi đáp pháp luật của LuatTreEm.

  • Phấn đấu như thế nào để trở thành đoàn thanh niên,
  • Hướng dẫn viết sổ đoàn viên
  • Dừng hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ 1/3/2022

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button