Game

[MOD] TNT Flash TV

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 1.1.00
Dung lượng tải về: 9.1 MB
Yêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

Bạn đang xem: [MOD] TNT Flash TV

LINK DOWNLOAD:

Download

THÔNG TIN MOD:

  • Quảng cáo đã bị xóa / vô hiệu hóa
  • Đã xóa số liệu và phân tích
  • Xóa thông tin gỡ lỗi.
  • Tối ưu hóa

Về ứng dụng:

TNT Flash TV cung cấp + 30 kênh TNT (TV Pháp) trực tiếp + các chương trình TV

Danh sách các kênh:

TF1 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Pháp 2 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Pháp 3 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Kênh + FR (Truyền hình trực tiếp TNT)
Pháp 5 (Truyền hình trực tiếp TNT)
ARTE (Truyền hình trực tiếp TNT)
C8 (Truyền hình trực tiếp TNT)
TMC (Truyền hình trực tiếp TNT)
TFX (Truyền hình trực tiếp TNT)
NRJ 12 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Thượng viện công cộng LCP (Truyền hình trực tiếp TNT)
Pháp 4 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Truyền hình BFM (Truyền hình trực tiếp TNT)
CNEWS (Truyền hình trực tiếp TNT)
CSTAR (Truyền hình trực tiếp TNT)
Gulli (Truyền hình trực tiếp TNT)
Pháp O (Truyền hình trực tiếp TNT)
Phim sê-ri TF1 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Đội 21 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Câu chuyện RMC (Truyền hình trực tiếp TNT)
Khám phá RMC (Truyền hình trực tiếp TNT)
Mật ong 25 (Truyền hình trực tiếp TNT)
LCI (Truyền hình trực tiếp TNT)
FranceInfo (Truyền hình trực tiếp TNT)
Pháp 24 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Euronews (Truyền hình trực tiếp TNT)
RT Pháp (Truyền hình trực tiếp TNT)
CGTN (Truyền hình trực tiếp TNT)
Thế giới TV5 (Truyền hình trực tiếp TNT)
BFM Paris (Truyền hình trực tiếp TNT)
Truyền hình Azur (Truyền hình trực tiếp TNT)
8 Mont-Blanc (Truyền hình trực tiếp TNT)
TV7 Bordeaux (Truyền hình trực tiếp TNT)
Alsace 20 (Truyền hình trực tiếp TNT)
TL7 Saint-Etienne (Truyền hình trực tiếp TNT)
Truyền hình BIP (Truyền hình trực tiếp TNT)
Truyền hình Grand Lille (Truyền hình trực tiếp TNT)
Grand Littoral TV (Truyền hình trực tiếp TNT)
ViàLMtv (Truyền hình trực tiếp TNT)
Kênh Normandy (Truyền hình trực tiếp TNT)
Tebeo (Truyền hình trực tiếp TNT)
TébéSud (Truyền hình trực tiếp TNT)
Télénantes TV Nantes (Truyền hình trực tiếp TNT)
TLC (Truyền hình trực tiếp TNT)
Tham quan truyền hình (Live TV Live TNT)
TV Vendée (Truyền hình trực tiếp TNT)
TVPI (Truyền hình trực tiếp TNT)
ViàMirabelle (Truyền hình trực tiếp TNT)

LƯU Ý: Tất cả các kênh đến trực tiếp từ các nguồn chính thức, không có bản sao hoặc sửa đổi, khuếch tán được thực hiện, logo và nội dung của mỗi kênh là tài sản độc quyền của chính họ.

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Game

”Xem

TNT Flash TV” state=”close”]

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 1.1.00
Dung lượng tải về: 9.1 MB
Yêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

LINK DOWNLOAD:

Download

THÔNG TIN MOD:

  • Quảng cáo đã bị xóa / vô hiệu hóa
  • Đã xóa số liệu và phân tích
  • Xóa thông tin gỡ lỗi.
  • Tối ưu hóa

Về ứng dụng:

TNT Flash TV cung cấp + 30 kênh TNT (TV Pháp) trực tiếp + các chương trình TV

Danh sách các kênh:

TF1 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Pháp 2 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Pháp 3 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Kênh + FR (Truyền hình trực tiếp TNT)
Pháp 5 (Truyền hình trực tiếp TNT)
ARTE (Truyền hình trực tiếp TNT)
C8 (Truyền hình trực tiếp TNT)
TMC (Truyền hình trực tiếp TNT)
TFX (Truyền hình trực tiếp TNT)
NRJ 12 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Thượng viện công cộng LCP (Truyền hình trực tiếp TNT)
Pháp 4 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Truyền hình BFM (Truyền hình trực tiếp TNT)
CNEWS (Truyền hình trực tiếp TNT)
CSTAR (Truyền hình trực tiếp TNT)
Gulli (Truyền hình trực tiếp TNT)
Pháp O (Truyền hình trực tiếp TNT)
Phim sê-ri TF1 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Đội 21 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Câu chuyện RMC (Truyền hình trực tiếp TNT)
Khám phá RMC (Truyền hình trực tiếp TNT)
Mật ong 25 (Truyền hình trực tiếp TNT)
LCI (Truyền hình trực tiếp TNT)
FranceInfo (Truyền hình trực tiếp TNT)
Pháp 24 (Truyền hình trực tiếp TNT)
Euronews (Truyền hình trực tiếp TNT)
RT Pháp (Truyền hình trực tiếp TNT)
CGTN (Truyền hình trực tiếp TNT)
Thế giới TV5 (Truyền hình trực tiếp TNT)
BFM Paris (Truyền hình trực tiếp TNT)
Truyền hình Azur (Truyền hình trực tiếp TNT)
8 Mont-Blanc (Truyền hình trực tiếp TNT)
TV7 Bordeaux (Truyền hình trực tiếp TNT)
Alsace 20 (Truyền hình trực tiếp TNT)
TL7 Saint-Etienne (Truyền hình trực tiếp TNT)
Truyền hình BIP (Truyền hình trực tiếp TNT)
Truyền hình Grand Lille (Truyền hình trực tiếp TNT)
Grand Littoral TV (Truyền hình trực tiếp TNT)
ViàLMtv (Truyền hình trực tiếp TNT)
Kênh Normandy (Truyền hình trực tiếp TNT)
Tebeo (Truyền hình trực tiếp TNT)
TébéSud (Truyền hình trực tiếp TNT)
Télénantes TV Nantes (Truyền hình trực tiếp TNT)
TLC (Truyền hình trực tiếp TNT)
Tham quan truyền hình (Live TV Live TNT)
TV Vendée (Truyền hình trực tiếp TNT)
TVPI (Truyền hình trực tiếp TNT)
ViàMirabelle (Truyền hình trực tiếp TNT)

LƯU Ý: Tất cả các kênh đến trực tiếp từ các nguồn chính thức, không có bản sao hoặc sửa đổi, khuếch tán được thực hiện, logo và nội dung của mỗi kênh là tài sản độc quyền của chính họ.

[MOD] TNT Flash TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button