Game

[MOD] SAI (Split APKs Installer)

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 2.8
Dung lượng tải về: 3.3 MB
Yêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

Bạn đang xem: [MOD] SAI (Split APKs Installer)

LINK DOWNLOAD:

UNTOUCHED: Download

MOD: Download

MOD:

  • loại bỏ phân tích
  • hoạt động ngoài đường

Về ứng dụng:

SAI cho phép bạn cài đặt và xuất APK chia nhỏ

SAI là một ứng dụng để cài đặt và xuất APK chia nhỏ – các ứng dụng bao gồm nhiều APK.
SAI có thể cài đặt ứng dụng bằng API Android tiêu chuẩn, sử dụng quyền truy cập root hoặc sử dụng Shizuku.

SAI là một ứng dụng mã nguồn mở, bạn có thể lấy mã nguồn trên repo GitHub của nó – github.com/Aefyr/SAI

Xin lưu ý rằng SAI chỉ cài đặt các tệp do người dùng cung cấp và không chịu trách nhiệm cho các hành vi ứng dụng đó.
Cũng xin lưu ý rằng một số thiết bị / ROM không được SAI hỗ trợ, điều này có liên quan đến việc triển khai API Android xấu trong các ROM đã nói và không thể được sửa chữa ở phía ứng dụng.

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Game

”Xem

SAI (Split APKs Installer)” state=”close”]

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 2.8
Dung lượng tải về: 3.3 MB
Yêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

LINK DOWNLOAD:

UNTOUCHED: Download

MOD: Download

MOD:

  • loại bỏ phân tích
  • hoạt động ngoài đường

Về ứng dụng:

SAI cho phép bạn cài đặt và xuất APK chia nhỏ

SAI là một ứng dụng để cài đặt và xuất APK chia nhỏ – các ứng dụng bao gồm nhiều APK.
SAI có thể cài đặt ứng dụng bằng API Android tiêu chuẩn, sử dụng quyền truy cập root hoặc sử dụng Shizuku.

SAI là một ứng dụng mã nguồn mở, bạn có thể lấy mã nguồn trên repo GitHub của nó – github.com/Aefyr/SAI

Xin lưu ý rằng SAI chỉ cài đặt các tệp do người dùng cung cấp và không chịu trách nhiệm cho các hành vi ứng dụng đó.
Cũng xin lưu ý rằng một số thiết bị / ROM không được SAI hỗ trợ, điều này có liên quan đến việc triển khai API Android xấu trong các ROM đã nói và không thể được sửa chữa ở phía ứng dụng.

[MOD] SAI (Split APKs Installer)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button