Game

[MOD] N Docs – Office, Pdf, Text, Markup, Code, Ebook

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 4.5.3
Dung lượng tải về: 15.5 MB
Yêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

Bạn đang xem: [MOD] N Docs – Office, Pdf, Text, Markup, Code, Ebook

LINK DOWNLOAD:

Download

Về ứng dụng:

Đọc các tập tin văn phòng (doc, excel, ppt, odt, ods, odp), pdf, xml, epub, v.v.

N Docs cho phép bạn xem tài liệu trên Android. Không cần kết nối internet.

 • Kích thước ứng dụng
   
 • 15 ~ 20 MB
 • Hỗ trợ các loại tệp
 • Microsoft Word (DOC / DOCX, không hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng mật khẩu)
 • Microsoft Excel (XLS / XLSX, không hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng mật khẩu)
 • Microsoft PowerPoint (PPT / PPTX, không hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng mật khẩu)
 • Mở / Libre Writer (ODT, Mở bằng ứng dụng của bên thứ ba)
 • Mở / Libre Calc (ODS, Mở bằng ứng dụng của bên thứ ba)
 • Mở / Hiển thị Libre (ODP, Mở bằng ứng dụng của bên thứ ba)
 • Hancom Hanword (Mở bằng ứng dụng của bên thứ ba)
 • Hancom Hancell (Mở bằng ứng dụng bên thứ ba)
 • Hancom Hanshow (Mở bằng ứng dụng bên thứ ba)
 • Định dạng tài liệu di động (PDF, hỗ trợ tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu)
 • RTF
 • TXT
 • Đánh dấu (MD / HTML / XHTML / XML / DTD / XSL / XSLT …)
 • MÃ (JAVA / CPP / PHP …)
 • EBOOK (EPUB)
 • Tạo các loại tệp:
 • PDF
 • TXT
 • HTML
 • Chỉnh sửa các loại tệp:
 • TXT
 • Đánh dấu (MD / HTML / XHTML / XML / DTD / XSL / XSLT …)
 • MÃ (JAVA / CPP / PHP …)
 • Tìm kiếm tài liệu
 • Hỗ trợ tất cả các loại tệp, ngoại trừ PDF.
 • PDF sẽ được hỗ trợ.
 • Dịch vụ lưu trữ
 • Google Drive
 • Ổ đĩa Microsoft
 • Cái hộp

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Game

”Xem

N Docs – Office, Pdf, Text, Markup, Code, Ebook” state=”close”]

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 4.5.3
Dung lượng tải về: 15.5 MB
Yêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

LINK DOWNLOAD:

Download

Về ứng dụng:

Đọc các tập tin văn phòng (doc, excel, ppt, odt, ods, odp), pdf, xml, epub, v.v.

N Docs cho phép bạn xem tài liệu trên Android. Không cần kết nối internet.

 • Kích thước ứng dụng
   
 • 15 ~ 20 MB
 • Hỗ trợ các loại tệp
 • Microsoft Word (DOC / DOCX, không hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng mật khẩu)
 • Microsoft Excel (XLS / XLSX, không hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng mật khẩu)
 • Microsoft PowerPoint (PPT / PPTX, không hỗ trợ tệp được bảo vệ bằng mật khẩu)
 • Mở / Libre Writer (ODT, Mở bằng ứng dụng của bên thứ ba)
 • Mở / Libre Calc (ODS, Mở bằng ứng dụng của bên thứ ba)
 • Mở / Hiển thị Libre (ODP, Mở bằng ứng dụng của bên thứ ba)
 • Hancom Hanword (Mở bằng ứng dụng của bên thứ ba)
 • Hancom Hancell (Mở bằng ứng dụng bên thứ ba)
 • Hancom Hanshow (Mở bằng ứng dụng bên thứ ba)
 • Định dạng tài liệu di động (PDF, hỗ trợ tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu)
 • RTF
 • TXT
 • Đánh dấu (MD / HTML / XHTML / XML / DTD / XSL / XSLT …)
 • MÃ (JAVA / CPP / PHP …)
 • EBOOK (EPUB)
 • Tạo các loại tệp:
 • PDF
 • TXT
 • HTML
 • Chỉnh sửa các loại tệp:
 • TXT
 • Đánh dấu (MD / HTML / XHTML / XML / DTD / XSL / XSLT …)
 • MÃ (JAVA / CPP / PHP …)
 • Tìm kiếm tài liệu
 • Hỗ trợ tất cả các loại tệp, ngoại trừ PDF.
 • PDF sẽ được hỗ trợ.
 • Dịch vụ lưu trữ
 • Google Drive
 • Ổ đĩa Microsoft
 • Cái hộp
[MOD] N Docs – Office, Pdf, Text, Markup, Code, Ebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button