Giáo Dục

Mẫu nhận xét môn Thủ công tiểu học theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Thủ công tiểu học theo Thông tư 27 là các mẫu nhận xét đánh giá học sinh mới nhất hiện nay theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu nhận xét môn Thủ công tiểu học theo Thông tư 27

Lời nhận xét theo thông tư 27

Giữa học kỳ II
Mức đạt được Nhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện
Mã nhận xét Nội dung
T Hoàn thành sản phấm đẹp, sáng tạo.
H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
H Hoàn thành sản phẩm. Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.
H Hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.
H Hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.
H Hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.
T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
T Hoàn thành sản phẩm đẹp có sáng tạo.
H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
H Nắm được quy trình gấp, cát dán.Sản phẩm hoàn thành.
T Nắm được quy trình gấp cắt dán.Hoàn thành sản phẩm đẹp sáng tạo.
T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp.
T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
T Nắm được quy trình gấp cắt dán. Hoàn thành sản phẩm đẹp sáng tạo.
H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
T Nắm được quy trình gấp, cắt, dán. Sản phẩm hoàn thành sáng tạo đẹp.
H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
T Khéo tay, hoàn thành sản phẩm đẹp, sáng tạo.
H Nắm được quy trình gấp, cắt dán. Sản phẩm hoàn thành.
T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
T Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm đẹp.
T Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm đẹp.
H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
T Có khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.
T Có khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.
H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
T Có khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.
H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
H Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
H Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
H Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
H Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

    Đăng bởi: Blog LuatTreEm

    Chuyên mục: Giáo dục

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button