Tổng hợp

Mã ZIP Ninh Thuận – Mã bưu điện Ninh Thuận cập nhật mới và đầy đủ nhất

Mã ZIP code Ninh Thuận là 660000. Dưới đây là danh bạ mã bưu chính của tất cả các bưu cục trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận được phân loại theo từng Huyện/Thị Xã và địa chỉ cụ thể để tra cứu được dễ dàng và nhanh chóng.

Bạn đang xem: Mã ZIP Ninh Thuận – Mã bưu điện Ninh Thuận cập nhật mới và đầy đủ nhất

Mã Zipcode Ninh Thuận

1. Mã ZIP Ninh Thuận là gì?

Mã ZIP, Mã bưu điện hay mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) là hệ thống mã được quy định bởi Liên minh bưu chính quốc tế (UPU), giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hàng hóa hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này. Từ giữa năm 2010 cho đến nay, Việt Nam đã chuyển sang sử dụng loại mã bưu chính 6 số được quy chuẩn để thay thế cho chuẩn 5 số trước đây.

Theo loại mã bưu điện quy chuẩn 6 số của Việt Nam được cập nhật mới nhất, mã ZIP Ninh Thuận là 660000. Đây là Bưu cục cấp 1 Phan Rang – Tháp Chàm có địa chỉ tại Số 217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.     

Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Tỉnh lỵ của Ninh Thuận là thành phố Phan Rang – Tháp Chàm nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 340 km về phía Bắc, cách thành phố Đà Nẵng 642 km về phía nam, cách thủ đô Hà Nội 1.380 km về phía Nam và cách Nha Trang 100 km theo đường Quốc lộ 1A và cách Đà Lạt 110 km theo đường Quốc lộ 27, đồng thời nằm cách sân bay Cam Ranh khoảng 60 km, thuận tiện cho việc giao lưu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tỉnh Ninh Thuận có 7 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố và 6 huyện; 65 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 47 xã, 15 phường và 3 thị trấn.

Dưới đây là danh sách tổng hợp mã bưu điện Ninh Thuận của tất cả các bưu cục trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận được phân loại theo từng Thị xã/ Huyện và địa chỉ cụ thể để tra cứu được dễ dàng và thuận tiện.

2. Mã ZIP Ninh Thuận – Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

660000

Bưu cục cấp 1 Phan Rang – Tháp Chàm

Số 217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

661950

Bưu cục cấp 3 Tháp Chàm

Số 03, Đường Minh Mạng, Phường Đô Vinh, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

661170

Điểm BĐVHX Đông Hải

Số 18, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Hải, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

661310

Điểm BĐVHX Mỹ Hải

Số 25, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Mỹ Hải, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

662090

Bưu cục cấp 3 Hùng Vương (kt1)

Đường Thống Nhất, Phường Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

661080

Bưu cục cấp 3 Bưu cục 16 tháng 4

Số 44, Đường 16/4, Phường Tấn Tài, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

662341

Hòm thư Công cộng 1

Thôn Tân Sơn II, Xã Thành Hải, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

660900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Ninh Thuận

Số 217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

661440

Bưu cục cấp 3 HCC-KHL

Số 217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

661090

Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Thuận

Số 217, Hẻm 215, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

661150

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Phan Rang

Số 217, Hẻm 215, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm

3. Mã ZIP Ninh Thuận – Huyện Bác Ái

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Ninh Thuận

Huyện Bác Ái

662900

Bưu cục cấp 2 Bác Ái

Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Huyện Bác Ái

662940

Điểm BĐVHX Phước Tiến

Thôn Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Huyện Bác Ái

662920

Điểm BĐVHX Phước Thắng

Thôn Chà Đung, Xã Phước Thắng, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Huyện Bác Ái

662930

Điểm BĐVHX Phước Chính

Thôn Suối Rớ, Xã Phước Chính, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Huyện Bác Ái

662960

Điểm BĐVHX Phước Hòa

Thôn chà Panh, Xã Phước Hoà, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Huyện Bác Ái

662980

Điểm BĐVHX Phước Bình

Thôn Gia É, Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Huyện Bác Ái

662970

Điểm BĐVHX Phước Trung

Thôn Rã Trên, Xã Phước Trung, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Huyện Bác Ái

663020

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bác Ái

Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Huyện Bác Ái

662918

Hòm thư Công cộng Phước Thành

Thôn Ma Nai, Xã Phước Thành, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Huyện Bác Ái

662954

Hòm thư Công cộng Phước Tân

Thôn Ma Ty, Xã Phước Tân, Huyện Bác Ái

4. Mã ZIP Ninh Thuận – Huyện Ninh Hải

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải

662600

Bưu cục cấp 2 Ninh Hải

Khu phố Khánh Sơn, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải

662650

Bưu cục cấp 3 Nhơn Hải

Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải

662630

Điểm BĐVHX Tri Hải

Thôn Tri Thủy, Xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải

662740

Bưu cục cấp 3 Hộ Hải

Thôn Hộ Diêm, Xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải

662760

Điểm BĐVHX Xuân Hải

Thôn An Xuân, Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải

662640

Điểm BĐVHX Phương Hải

Thôn Phương Cựu 1, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải

662670

Điểm BĐVHX Vĩnh Hải

Thôn Thái An, Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải

662767

Điểm BĐVHX Xuân Hải 2

Thôn Phước Nhơn, Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải

662687

Hòm thư Công cộng 1

Thôn Mỹ Tân, Xã Thanh Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải

662739

Hòm thư Công cộng 2

Thôn Gò Đền, Xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải

662710

Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Hải

Khu phố Ninh Chữ I, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải

5. Mã ZIP Ninh Thuận – Huyện Ninh Phước

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước

663300

Bưu cục cấp 2 Ninh Phước

Khu phố 5, Thị Trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước

663360

Điểm BĐVHX Phước Thuận

Thôn Thuận Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước

663350

Điểm BĐVHX An Hải 3

Thôn Long Bình 1, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước

663390

Điểm BĐVHX Phước Sơn

Thôn Phước Thiện 1, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước

663380

Điểm BĐVHX Phước Thái

Thôn Hoài Trung, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước

663370

Điểm BĐVHX Phước Hậu

Thôn Phước Đồng, Xã Phước Hậu, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước

663330

Điểm BĐVHX Phước Hải

Thôn Từ Tâm 1, Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước

663410

Điểm BĐVHX Phước Hữu

Thôn Hữu Đức, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước

663351

Điểm BĐVHX An Hải

Thôn An Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước

663403

Điểm BĐVHX Phước Vinh

Thôn Phước An 2, Xã Phước Vinh, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước

663357

Điểm BĐVHX An Hải 2

Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước

663336

Điểm BĐVHX Phước Hải 2

Thôn Thành Tín, Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước

663480

Bưu cục văn phòng VP BĐH Ninh Phước

Khu phố 1, Thị Trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước

6. Mã ZIP Ninh Thuận – Huyện Ninh Sơn

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn

663100

Bưu cục cấp 2 Ninh Sơn

Khu phố 3, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn

663120

Điểm BĐVHX Lâm Sơn

Thôn Lâm Phú, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn

663180

Bưu cục cấp 3 Quãng Sơn

Thôn Triệu Phong 1, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn

663150

Điểm BĐVHX Hòa Sơn

Thôn Tân Lập, Xã Hoà Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn

663140

Điểm BĐVHX Ma Nới

Thôn Ú, Xã Ma Nới, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn

663171

Điểm BĐVHX Mỹ Sơn

Thôn Phú Thạnh, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn

663190

Điểm BĐVHX Lương Sơn

Thôn Trà Giang 2, Xã Lương Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn

663167

Bưu cục cấp 3 Nhơn Sơn

Thôn Đắc Nhơn, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn

663202

Điểm BĐVHX Nhơn Sơn

Thôn Nha Hố, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn

663230

Bưu cục văn phòng VP BĐH Ninh Sơn

Khu phố 1, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn

7. Mã ZIP Ninh Thuận – Huyện Thuận Bắc

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Ninh Thuận

Huyện Thuận Bắc

663610

Điểm BĐVHX Công Hải

Thôn Hiệp Kiết, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc

Ninh Thuận

Huyện Thuận Bắc

663630

Điểm BĐVHX Phước Chiến

Thôn Đầu Suối B, Xã Phước Chiến, Huyện Thuận Bắc

Ninh Thuận

Huyện Thuận Bắc

663640

Điểm BĐVHX Phước Kháng

Thôn Đá Mài Trên, Xã Phước Kháng, Huyện Thuận Bắc

Ninh Thuận

Huyện Thuận Bắc

663700

Bưu cục cấp 2 Thuận Bắc

Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc

Ninh Thuận

Huyện Thuận Bắc

663660

Điểm BĐVHX Bắc Phong

Thôn Ba Tháp 1, Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc

Ninh Thuận

Huyện Thuận Bắc

663650

Hòm thư Công cộng 1

Thôn Bĩnh Nghĩa, Xã Bắc Sơn, Huyện Thuận Bắc

Ninh Thuận

Huyện Thuận Bắc

663670

Bưu cục văn phòng VP BĐH Thuận Bắc

Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc

8. Mã ZIP Ninh Thuận – Huyện Thuận Nam

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam

663460

Bưu cục cấp 3 Cà Ná

Thôn Lạc Nghiệp 1, Xã Cà Ná, c

Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam

663461

Bưu cục cấp 3 Phước Diêm

Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam

663340

Điểm BĐVHX Phước Dinh 2

Thôn Sơn Hải 1, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam

663420

Điểm BĐVHX Nhị Hà

Thôn Nhị Hà 1, Xã Nhị Hà, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam

663440

Điểm BĐVHX Phước Nam

Thôn Văn Lâm, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam

663430

Điểm BĐVHX Phước Hà

Thôn Giá, Xã Phước Hà, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam

663835

Điểm BĐVHX Phước Dinh

Thôn Từ Thiện, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam

663875

Hòm thư Công cộng 1

Thôn Vụ Bổn, Xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam

663817

Hòm thư Công cộng 2

Thôn Lạc Tân 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam

663820

Bưu cục văn phòng VP BĐH Thuận Nam

Thôn Lạc Tân 1, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam

663900

Bưu cục cấp 2 Thuận Nam

Thôn Quán Thẻ 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam

Mã bưu điện Ninh Thuận (Zip code Ninhthuan) nói riêng và mã bưu điện các tỉnh thành trên cả nước Việt Nam nói chung sẽ thường xuyên được cập nhật hoặc thay đổi. Vì vậy, để tránh sai sót khi sử dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh hay vận chuyển qua bưu điện, việc kiểm tra mã Zip code được cập nhật mới nhất để khai báo hoặc đăng ký sử dụng các dịch vụ gửi hàng hóa luôn là một việc làm cần thiết đối với tất cả mọi người.

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button