Tổng hợp

Mã ZIP Đắk Nông – Mã bưu điện Đắk Nông cập nhật mới và đầy đủ nhất

Mã ZIP code Đắk Nông là 640000. Dưới đây là danh bạ mã bưu chính của tất cả các bưu cục trên địa bàn Tỉnh Đắk Nông được phân loại theo từng Huyện/Thị Xã và địa chỉ cụ thể để tra cứu được dễ dàng và nhanh chóng.

Bạn đang xem: Mã ZIP Đắk Nông – Mã bưu điện Đắk Nông cập nhật mới và đầy đủ nhất

Mã Zipcode Đắk Nông

1. Mã ZIP Đắk Nông là gì?

Mã ZIP, Mã bưu điện hay mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) là hệ thống mã được quy định bởi Liên minh bưu chính quốc tế (UPU), giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hàng hóa hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này. Từ giữa năm 2010 cho đến nay, Việt Nam đã chuyển sang sử dụng loại mã bưu chính 6 số được quy chuẩn để thay thế cho chuẩn 5 số trước đây.

Theo loại mã bưu điện quy chuẩn 6 số của Việt Nam được cập nhật mới nhất, mã ZIP Đắk Nông là 640000. Đây là Bưu cục cấp 1 Ðăk Nông có địa chỉ tại Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.     

Đắk Nông là một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, miền Trung, Việt Nam.Tỉnh Đắk Nông được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2004 theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội Việt Nam trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh Đắk Nông có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện với 71 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 6 phường, 5 thị trấn và 60 xã.

Dưới đây là danh sách tổng hợp mã bưu điện Đắk Nông của tất cả các bưu cục trên địa bàn Tỉnh Đắk Nông được phân loại theo từng Thị xã/ Huyện và địa chỉ cụ thể để tra cứu được dễ dàng và thuận tiện.

2. Mã ZIP Đắk Nông – Thị xã Gia Nghĩa

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Đắk Nông

Thị Xã Gia Nghĩa

640000

Bưu cục cấp 1 Ðăk Nông

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Thị Xã Gia Nghĩa

641100

Điểm BĐVHX Nghĩa Trung

Tổ 5, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Thị Xã Gia Nghĩa

641090

Điểm BĐVHX Quảng Thành

Thôn Tân Lập, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Thị Xã Gia Nghĩa

641150

Điểm BĐVHX Đắk R’Moan

Thôn Tân Hòa, Xã Đắk R’Moan, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Thị Xã Gia Nghĩa

640900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Đắk Nông

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Thị Xã Gia Nghĩa

641129

Bưu cục cấp 3 Bưu điện 23 tháng 3

Tổ 2, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Thị Xã Gia Nghĩa

641190

Bưu cục cấp 3 KHL Gia Nghĩa

Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Thị Xã Gia Nghĩa

641025

Bưu cục cấp 3 HCC Đắc Nông

Số 25, Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Thị Xã Gia Nghĩa

641185

Bưu cục văn phòng VP BDDT Đắk Nông

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

3. Mã ZIP Đắk Nông – Huyện Cư Jút

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Đắk Nông

Huyện Cư Jút

642400

Bưu cục cấp 2 Cư Jút

Khối 6, Thị Trấn Ea T’Ling, Huyện Cư Jút

Đắk Nông

Huyện Cư Jút

642460

Bưu cục cấp 3 Nam Dong

Thôn Trung Tâm, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút

Đắk Nông

Huyện Cư Jút

642600

Điểm BĐVHX Trúc Sơn

Thôn 6, Xã Trúc Sơn, Huyện Cư Jút

Đắk Nông

Huyện Cư Jút

642550

Điểm BĐVHX Đắk Wil

Buôn Trum, Xã Đắk Wil, Huyện Cư Jút

Đắk Nông

Huyện Cư Jút

642580

Điểm BĐVHX Cư Knia

Thôn 4, Xã Cư Knia, Huyện Cư Jút

Đắk Nông

Huyện Cư Jút

642490

Điểm BĐVHX Ea Pô

Thôn Đắk Thanh, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút

Đắk Nông

Huyện Cư Jút

642540

Điểm BĐVHX Đắk Rông

Thôn 14, Xã Đắk Drông, Huyện Cư Jút

Đắk Nông

Huyện Cư Jút

642418

Điểm BĐVHX Tâm Thắng

Thôn 1, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút

4. Mã ZIP Đắk Nông – Huyện Đắk Glong

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Đắk Nông

Huyện Đắk Glong

642700

Bưu cục cấp 2 Đăk Glong

Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong

Đắk Nông

Huyện Đắk Glong

642710

Điểm BĐVHX Ðak Ha

Thôn I, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong

Đắk Nông

Huyện Đắk Glong

642758

Điểm BĐVHX Đắk R’Măng

Thôn 1, Xã Đắk R’Măng, Huyện Đắk Glong

Đắk Nông

Huyện Đắk Glong

642720

Điểm BĐVHX Quảng Sơn

Thôn 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong

Đắk Nông

Huyện Đắk Glong

642780

Điểm BĐVHX Ðak Som

Thôn 3, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong

Đắk Nông

Huyện Đắk Glong

642837

Đại lý bưu điện Đại lý Bưu điện Quảng Hoà 1

Thôn 8, Xã Quảng Hoà, Huyện Đắk Glong

5. Mã ZIP Đắk Nông – Huyện Đắk Mil

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Đắk Nông

Huyện Đắk Mil

641800

Bưu cục cấp 2 Ðak Mil

Tổ Dân phố 1, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Huyện Đắk Mil

641810

Điểm BĐVHX Đức Mạnh

Thôn Đức Trung, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Huyện Đắk Mil

641820

Điểm BĐVHX Đức Lệ

Thôn Đức Lệ, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Huyện Đắk Mil

641880

Điểm BĐVHX ĐắkLao

Thôn 1, Xã Đắk Lao, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Huyện Đắk Mil

641860

Điểm BĐVHX Đắk Gằn

Thôn Sơn Thượng, Xã Đắk Gằn, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Huyện Đắk Mil

641840

Điểm BĐVHX Đắk Rla

Thôn 2, Xã Đắk RLa, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Huyện Đắk Mil

641910

Điểm BĐVHX Đắk Sắk

Thôn Xuân Lộc 1, Xã Đắk Sắk, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Huyện Đắk Mil

641970

Điểm BĐVHX Thuận An

Thôn Thuận Hạnh, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Huyện Đắk Mil

642030

Điểm BĐVHX Đắk Ndrót

Thôn 5, Xã Đak NDrót, Huyện Đắk Mil

6. Mã ZIP Đắk Nông – Huyện Đắk Rlấp

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Đắk Nông

Huyện Đắk RLấp

641300

Bưu cục cấp 2 Đắk Rlấp

Khối 2, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk RLấp

Đắk Nông

Huyện Đắk RLấp

641430

Bưu cục cấp 3 Nhân Cơ

Thôn 3, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk RLấp

Đắk Nông

Huyện Đắk RLấp

641460

Điểm BĐVHX Nghĩa Thắng

Thôn Quảng Thuận, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk RLấp

Đắk Nông

Huyện Đắk RLấp

641390

Điểm BĐVHX Quảng Tín

Thôn 4, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk RLấp

Đắk Nông

Huyện Đắk RLấp

641480

Điểm BĐVHX Ðak Sin

Thôn 4, Xã Đắk Sin, Huyện Đắk RLấp

Đắk Nông

Huyện Đắk RLấp

641410

Điểm BĐVHX Kiến Thành

Thôn 6, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk RLấp

Đắk Nông

Huyện Đắk RLấp

641511

Điểm BĐVHX Đắk Ru

Thôn 6, Xã Đắk Ru, Huyện Đắk RLấp

7. Mã ZIP Đắk Nông – Huyện Đắk Song

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Đắk Nông

Huyện Đắk Song

641600

Bưu cục cấp 2 Ðak Song

Tổ 2, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song

Đắk Nông

Huyện Đắk Song

641601

Điểm BĐVHX Nam Bình 1

Thôn 10, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song

Đắk Nông

Huyện Đắk Song

641660

Điểm BĐVHX Thuận Hạnh

Thôn Thuận Lợi, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song

Đắk Nông

Huyện Đắk Song

641630

Điểm BĐVHX Ðak Mol

Thôn 3a 3, Xã Đắk Môl, Huyện Đắk Song

Đắk Nông

Huyện Đắk Song

641710

Điểm BĐVHX Trường Xuân

Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song

Đắk Nông

Huyện Đắk Song

641680

Điểm BĐVHX Nâm N’Jang

Thôn 2, Xã Nâm N’Jang, Huyện Đắk Song

Đắk Nông

Huyện Đắk Song

641772

Điểm BĐVHX Nam Bình 2

Thôn 1, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song

Đắk Nông

Huyện Đắk Song

641683

Điểm BĐVHX Đăk N’Drung

Thôn Đắk Knual, Xã Đắk NDRung, Huyện Đắk Song

8. Mã ZIP Đắk Nông – Huyện Krông Nô

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Đắk Nông

Huyện Krông Nô

642100

Bưu cục cấp 2 Krông Nô

Khối Trung Tâm, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Huyện Krông Nô

642240

Điểm BĐVHX Quảng Phú

Thôn Phú Trung, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Huyện Krông Nô

642260

Điểm BĐVHX Nam Nung

Buôn J Răh, Xã Nam Nung, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Huyện Krông Nô

642160

Điểm BĐVHX Nam Xuân

Thôn Đắk Xuân, Xã Nam Xuân, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Huyện Krông Nô

642157

Điểm BĐVHX Buôn Choah

Thôn 1, Xã Buôn Choah, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Huyện Krông Nô

642228

Điểm BĐVHX Đức Xuyên

Thôn Xuyên Hải, Xã Đức Xuyên, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Huyện Krông Nô

642268

Điểm BĐVHX Nâm N Đir

Thôn Đắk Pri, Xã Nâm N’Đir, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Huyện Krông Nô

642113

Điểm BĐVHX Đăk Mâm

Thôn 8, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô

9. Mã ZIP Đắk Nông – Huyện Tuy Đức

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Đắk Nông

Huyện Tuy Đức

643000

Bưu cục cấp 2 Tuy Đức

Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức

Đắk Nông

Huyện Tuy Đức

643080

Điểm BĐVHX Quảng Tân

Thôn 8, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức

Đắk Nông

Huyện Tuy Đức

643040

Điểm BĐVHX Đắk Rtih

Thôn 3, Xã Đắk RTih, Huyện Tuy Đức

Đắk Nông

Huyện Tuy Đức

643100

Điểm BĐVHX Quảng Trực

Thôn 2, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức

Mã bưu điện Đắk Nông (Zip code Daknong) nói riêng và mã bưu điện các tỉnh thành trên cả nước Việt Nam nói chung sẽ thường xuyên được cập nhật hoặc thay đổi. Vì vậy, để tránh sai sót khi sử dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh hay vận chuyển qua bưu điện, việc kiểm tra mã Zip code được cập nhật mới nhất để khai báo hoặc đăng ký sử dụng các dịch vụ gửi hàng hóa luôn là một việc làm cần thiết đối với tất cả mọi người.

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button