Tổng số: 640335 lượt thi
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Trường Điểm thi Thời gian
1 THANH MAI blablabla168 Đồng Tháp THCS Định An 300 00:15.539
2 THANH MAI blablabla168 Đồng Tháp THCS Định An 300 00:15.919
3 THANH MAI blablabla168 Đồng Tháp THCS Định An 300 00:15.951
4 NGUYỄN TRƯƠNG THANH HUYỀN nguyenthanhdat181920 Quảng Bình THCS Quảng Hưng 300 00:16.023
5 THANH MAI blablabla168 Đồng Tháp THCS Định An 300 00:16.322
6 THANH MAI blablabla168 Đồng Tháp THCS Định An 300 00:16.633
7 LÊ HUYỀN TRANG lehuyentrangpreo24 Nam Định THCS Xuân Ninh 300 00:16.736
8 NGUYỄN THỊ VUI vuitl Thái Nguyên THCS Tích Lương 300</