Giáo Dục

Gợi ý đáp án tự luận môn Đạo đức mô đun 2

Gợi ý đáp án tự luận môn Đạo đức mô đun 2 sẽ giúp giáo viên nắm được các phương pháp học tập và hoàn thành bài tập trong tập huấn module 2. Mời các thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: Gợi ý đáp án tự luận môn Đạo đức mô đun 2

Gợi ý học tập môn Đạo đức mô đun 2 được thầy cô gửi đến chia sẻ miễn phí cùng đồng nghiệp những nội dung chung nhất. Nội dung trả lời mang tính chất tham khảo, các bạn chỉ nên đọc để lấy ý tưởng làm bài, phù hợp với kiến thức, môi trường dạy và học cá nhân.

1. Hãy liệt kê 3 lợi ích đối với học sinh khi học tập qua thảo luận nhóm.

Trả lời:

Lợi ích 1: Tích cực tham gia phát biểu

Lợi ích 2: Biết tham gia hợp tác

Lợi ích 3: Biết chia sẻ kết quả học tập

2. Nêu cảm nhận của thầy/cô nếu sử dụng phương pháp trò chơi với học sinh của mình.

Trả lời: Học sinh hứng thú tham gia học tập

3. Giải thích ngắn gọn lý do tại sao thầy/cô cảm thấy như vậy khi sử dụng phương pháp trò chơi?

Trả lời: Vì học sinh tiếp thu nhanh, mạnh dạn, tự tin.

4. Hãy liệt kê 3 lợi ích của việc sử dụng phương pháp điều tra trên đối với giáo viên.

Trả lời:

Lợi ích 1: Học sinh tích cực tham gia phát biểu

Lợi ích 2: Mạnh dạn, tự tin

Lợi ích 3: Biết chia sẻ kết quả học tập

5. Liên hệ việc dạy học của thầy/cô. Hãy suy nghĩ về cách thầy/cô có thể sử dụng để thúc đẩy sử dụng phương pháp điều tra và lý do cho việc này.

Trả lời: Bản thân đã sử dụng phương pháp điều tra vào môn đạo đức, hiệu quả mang lại rất cao.

6. Hãy liệt kê 3 lợi ích của việc phương pháp rèn luyện trên đối với học sinh của mình.

Trả lời:

Lợi ích 1: Học sinh biết hợp tác nhóm

Lợi ích 2: Học sinh biết chia sẻ kết quả với bạn

Lợi ích 3: Mạnh dạn, tự tin

7. Liên hệ việc dạy học của thầy/cô. Hãy suy nghĩ về cách thầy/cô có thể sử dụng để thúc đẩy phương pháp rèn luyện và lý do cho việc này.

Trả lời: Phương pháp rèn luyện mang lại hiệu quả rất cao

8. Hãy liệt kê 3 lợi ích đối với học sinh khi học tập qua dự án trong môn đạo đức.

Trả lời:

Lợi ích 1: Học sinh biết bảo vệ môi trường

Lợi ích 2: Học sinh mạnh dạn, tự tin

Lợi ích 3: Biết chia sẻ kết quả học tập đối với mọi người.

9. Hãy liệt kê 3 thách thức tiềm ẩn khi học sinh hoàn thành dự án.

Trả lời:

Thách thức 1: Một số học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ

Thách thức 2: Học sinh chưa tích cực tham gia hoạt động

Thách thức 3: Chưa mạnh dạn, tự tin.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button