Giáo Dục

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 2 sách Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 2 sách Cánh Diều là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới của Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 2 sách Cánh Diều

Đáp án tập huấn GDTC lớp 2 bộ Cánh Diều gồm 15 câu hỏi lựa chọn phương án A, B, C, D. Giáo viên lựa chọn đáp án đúng nhất tương ứng với từng câu hỏi. Mời các thầy cô tham khảo đáp án mà LuatTreEm sưu tầm ngay sau đây.

Để tham gia trả lời sau tập huấn các bạn truy cập vào trang https://www.hoc10.com/. Rồi sau đó vào mục Tập huấn chọn Bài kiểm tra tập huấn.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK 2 Cánh Diều

Câu 1: Nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều có cấu trúc gồm mấy phần? là những phần nào?

A. Gồm 2 phần: Vận động cơ bản và Thể thao tự chọn.
B. Gồm 3 phần: Kiến thức chung, Vận động cơ bản và Thể thao tự chọn.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. Gồm 4 phần: Hướng dẫn sử dụng sách, Kiến thức chung, Vận động cơ bản và Thể thao tự chọn.
D. Gồm 5 phần: Hướng dẫn sử dụng sách, Kiến thức chung, Vận động cơ bản, Thể thao tự chọn và Giải thích thuật ngữ.

Câu 2: Nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều có cấu trúc gồm bao nhiêu chủ đề?

A. Gồm 4 chủ đề
B. Gồm 5 chủ đề
C. Gồm 6 chủ đềĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. Gồm 7 chủ đề.

Câu 3: Nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều có cấu trúc gồm bao nhiêu bài?

A. Gồm 20 bài
B. Gồm 21 bàiĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. Gồm 22 bài
D. Gồm 23 bài.

Câu 4: Nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển những năng lực đặc thù nào?

A. Chăm sóc sức khỏe; Vận động cơ bản; Hoạt động TDTT.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. Đội hình đội ngũ; Bài tập thể dục; Tư thế và kỹ năng động cơ bản; Thể thao tự chọn.
C. Đội hình đội ngũ; Bài tập thể dục; Tư thế và kỹ năng động cơ bản; Hoạt động TDTT.
D. Chăm sóc sức khỏe; Đội hình đội ngũ; Bài tập thể dục; Tư thế và kỹ năng động cơ bản; Thể thao tự chọn.

Câu 5: Nội dung phần Kiến thức chung trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển chủ yếu năng lực đặc thù nào?

A. Chăm sóc sức khỏe.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. Vận động cơ bản.
C. Hoạt động TDTT.
D. Cả ba năng lực trên.

Câu 6: Nội dung phần Vận đông cơ bản trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển chủ yếu năng lực đặc thù nào?

A. Chăm sóc sức khỏe.
B. Vận động cơ bản.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. Hoạt động TDTT.
D. Cả ba năng lực trên.

Câu 7: Nội dung phần Thể thao tự chọn trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển chủ yếu năng lực đặc thù nào?

A. Chăm sóc sức khỏe.
B. Vận động cơ bản.
C. Hoạt động TDTT.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. Cả ba năng lực trên.

Câu 8: Cấu trúc bài học trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều gồm bao nhiêu phần? là những phần nào?

A Gồm 3 phần: Mở đầu, Cơ bản và Kết thúc.
B. Gồm 4 phần: Mở đầu, Kiến thức mới, Luyện tập và Vận dụng.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. Gồm 5 phần: Mục tiêu, yêu cầu cần đạt, Mở đầu, Kiến thức mới, Luyện tập và Vận dụng.
D. Gồm 6 phần: Mục tiêu, yêu cầu cần đạt, Mở đầu, Kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng và Kết thúc.

Câu 9: Nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển những năng lực chủ yếu (chung) nào?

A. Tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. Chăm sóc sức khỏe; Vận động cơ bản; Hoạt động TDTT.
C. Đội hình đội ngũ; Bài tập thể dục; Tư thế và kỹ năng động cơ bản; Thể thao tự chọn.
D. Tất cả các năng lực trên.

Câu 10: Nội dung sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều hướng tới phát triển những phẩm chất chủ yếu nào?

A. Tích cực tự giác; Yêu tổ quốc; Yêu đồng bào; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm.
B. Tích cực tự giác; Yêu tổ quốc; Yêu đồng bào; Học tập tốt; Lao động tốt.
C. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. Tất cả các phẩm chất trên.

Câu 11: Nội dung phần Kiến thức chung trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều?

A. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh sân tập.
B. Vệ sinh cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. Chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
D. Chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện, vệ sinh cá nhân.

Câu 12: Nội dung Biến đổi đội hình ở chủ đề Đội hình đội ngũ trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều?

A. Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai, ba hàng dọc và ngược lại.
B. Biến đổi đội hình từ hàng dọc thành hang ngang, vòng tròn và ngược lại.
C. Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại.
D. Cả ba nội dung trên.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 13: Nội dung Các bài tập phối hợp di chuyển các hướng ở chủ đề Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều?

A. Đi theo các hướng.
B. Đi kiễng gót theo các hướng.
C. Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các hướng.
D. Cả ba nội dung trên.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 14: Nội dung các bài ở chủ đề Bóng đá trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều?

A. Làm quen tâng bóng.
B. Làm quen tâng bóng, đỡ bóng bằng chân.
C. Làm quen tâng bóng, đỡ bóng bằng chân, dẫn bóng.
D. Làm quen tâng bóng, đỡ bóng bằng chân, dẫn bóng, đá bóng bằng lòng bàn chân.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 15: Nội dung các bài ở chủ đề Bóng rổ trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 thuộc Bộ sách Cánh Diều?

A. Dẫn (nhồi) bóng tại chỗ và di chuyển về trước.
B. Tung- bắt bóng bằng hai tay, Tại chỗ ném rổ.
C. Dẫn (nhồi) bóng tại chỗ và di chuyển về trước, Tung- bắt bóng bằng hai tay, Tại chỗ ném rổ.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. Làm quen Dẫn (nhồi) bóng tại chỗ và di chuyển về trước, Tung- bắt bóng bằng hai tay, Tại chỗ ném rổ.

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 2 trên trang Hoc10 sách Cánh Diều nhằm phục vụ thầy cô trong quá trình tập huấn sách giáo khoa lớp 2 mới năm học 2021-2022.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

    Đăng bởi: Blog LuatTreEm

    Chuyên mục: Giáo dục

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button