Giáo Dục

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Kiên Giang 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 Kiên Giang môn Toán – Ngày 14/6 tới đây các em học sinh lớp 9 trên toàn địa bàn tỉnh Kiên Giang sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10. Trong bài viết này LuatTreEm xin chia sẻ đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Kiên Giang 2022 để các em học sinh đối chiếu với kết quả bài làm của mình sau khi kết thúc kỳ thi.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Kiên Giang 2022

Theo đó, các thí sinh thi vào trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sẽ bắt đầu làm bài thi vào lớp 10 từ ngày 14/6/2022. Các thí sinh dự thi vào THPT công lập năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang sẽ chính thức dự thi vào lớp 10 từ ngày 28/6.

1. Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 2022 môn Toán tỉnh Kiên Giang

I. Trắc nghiệm

1.C 2.D 3.A 4.C 5.D 6.B 7.D 8.B 9.D 10.B
11.C 12.D 13.D 14.B 15.B

Còn tiếp…

2. Đề thi vào 10 môn Toán Kiên Giang 2022

3. Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Kiên Giang 2021

I. Phần trắc nghiệm

1.D 2.B 3.B 4.B 5.C 6.C 7.A 8.D 9.B 10.B
11.A 12.C 13.D 14.A 15.B

II. Phần tự luận

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Kiên Giang 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Kiên Giang 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Kiên Giang 2021

Bài 2

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Kiên Giang 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Kiên Giang 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Kiên Giang 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Kiên Giang 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Kiên Giang 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Kiên Giang 2021

4. Đề thi vào lớp 10 môn Toán Kiên Giang 2021

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Kiên Giang 2021

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Kiên Giang 2021

5. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 chuyên Kiên Giang

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Kiên Giang

6. Lịch thi vào lớp 10 năm 2021 Kiên Giang

Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên:

Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT không chuyên:

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của LuatTreEm.

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button