Giáo Dục

Đáp án đề minh họa 2022 tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên

Kỳ thi THPT Quốc gia 2022, các thí sinh dự thi sẽ phải làm các bài: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm 3 môn: Vật Lý, Hóa học, Sinh học. Sau đây là Đề thi tham khảo môn Tổ hợp Khoa học Tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 – Đáp án gợi ý đề thi minh họa môn Tổ hợp KHTN, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Đáp án đề minh họa 2022 tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên

I. Đáp án đề tham khảo 2022 môn Vật lý

1. Đáp án đề minh họa Lý 2022

1. D

2. B

3. A

4. D

5. C

6. B

7. C

8. D

9. D

10. D

11. D

12. C

13. A

14. A

15. B

16. D

17. C

18. D

19. C

20. D

21. B

22. A

23. C

24. D

25. C

26. C

27. B

28. B

29. C

30. C

31. C

32. A

33. A

34. C

35. A

36.

37.

38.

39.

40. D

2. Đề minh họa 2022 Vật lý

Đề minh họa 2022 Vật lý, Đề tham khảo Vật lý 2022

Đề minh họa 2022 môn Lý

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Vật lý

II. Đáp án đề tham khảo 2022 môn Sinh học

1. Đáp án đề minh họa môn Sinh học 2022

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 C 91 A 101 C 111 A
82 D 92 B 102 D 112 D
83 D 93 B 103 B 113 A
84 D 94 B 104 D 114 B
85 B 95 D 105 A 115 B
86 C 96 B 106 B 116 A
87 D 97 D 107 A 117 B
88 C 98 D 108 A 118 A
89 C 99 A 109 A 119 C
90 D 100 D 110 C 120 A

2. Đề minh họa 2022 môn Sinh

Đề tham khảo 2022, Đề minh họa 2022 môn Sinh
Đề tham khảo 2022, Đề minh họa 2022 môn Sinh

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2022 môn Sinh

Đáp án đề minh họa môn Sinh học 2022

III. Đáp án đề tham khảo 2022 môn Hóa học

1. Đề tham khảo môn Hóa 2022

41.A

42.B

43.B

44.B

45.C

46.A

47.C

48.A

49.C

50.A

51.D

52.D

53.D

54.C

55.B

56.A

57.C

58.C

59.C

60.A

61.D

62.D

63.B

64.B

65.A

66.B

67.C

68.D

69.A

70.D

71.D

72.B

73.Đ

74.C

75.C

76.D

77.B

78.C

79.C

80.B

2. Đề tham khảo môn Hóa 2022

Đề minh họa 2022, đề tham khảo môn Hóa 2022
Đề minh họa 2022, đề tham khảo môn Hóa 2022
Đề minh họa 2022, đề tham khảo môn Hóa 2022

Đề tham khảo môn Hóa 2022 

Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button