Bài thu hoạch

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về Công nhân, Công đoàn năm 2022

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về Công nhân, Công đoàn năm 2022. Hưởng ứng tháng Công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động 2022, Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc thi trưc tuyến “Tìm hiểu về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về Công nhân, Công đoàn năm 2022”. Câu hỏi và đáp án cuộc thi đã được LuatTreEm cập nhật và đăng tải tại bài viết dưới đây, mời bạn đọc tham khảo.

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về Công nhân, Công đoàn năm 2022

Tìm hiểu về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về Công nhân, Công đoàn năm 2022.
Tìm hiểu về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về Công nhân, Công đoàn năm 2022.

1. Thể lệ cuộc thi

– Thời gian tham gia: Cuộc thi diễn ra từ 07h00 ngày 02/05/2022 đến 23h59 ngày 20/05/2022.

– Đối tượng dự thi bao gồm:

 • Đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, các cấp LĐLĐ tỉnh Quảng Nam.
 • Đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động công đoàn cơ sở Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cá nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh, ở nước ngoài quan tâm về công nhân, Công đoàn Việt Nam (nhóm đối tượng khác).(trừ thành viên ban tổ chức và thành phần trực tiếp tham gia vào tổ chức cuộc thi).

– Mục tiêu cuộc thi: khuyến khích công dân ở tìm hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng về công nhân, công đoàn, qua đó thực hiện tốt những chủ trương, chính sách theo quy định của pháp luật.

– Để tham gia thi, các bạn truy cập đường link sau đây: https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-chu-truong-chinh-sach-moi-cua-dang-nha-nuoc-ve-cong-nhan-cong-doan-nam-2022-27163

2. Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu về chủ trương, chính sách mới về Công nhân, Công đoàn năm 2022

Hình ảnh trang web chính thức của cuộc thi.
Hình ảnh trang web chính thức của cuộc thi.

Câu 1: Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới được ban hành vào ngày tháng năm nào?

 • A. 12/5/2021
 • B. 12/6/2021
 • C. 12/7/2021
 • D. 12/8/2021.

Câu 02: Một trong 05 quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới là?

 • A. Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng
  trong sạch, vững mạnh.
 • B. Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng
  và hệ thống chính trị vững mạnh.
 • C. Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và
  hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
 • D. Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và
  hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Câu 03: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động tự ý bỏ việc bao nhiêu ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày sẽ bị kỷ luật sa thải?

 • A. 20 ngày
 • B. 25 ngày
 • C. 30 ngày
 • D. 35 ngày.

Câu 04: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động được giao kết mấy hợp đồng lao động?

 • A. Được giao kết 01 hợp đồng lao động
 • B. Được giao kết 02 hợp đồng lao động
 • C. Được giao kết không quá 03 hợp đồng lao động
 • D. Có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng
  phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Câu 05: Một trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 02 NQ/TW ngày 12/6/2021 đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới là?

 • A. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn
 • B. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động công đoàn
 • C. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn
 • D. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động công
  đoàn.

Câu 06: Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đề ra bao nhiêu nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu?

 • A. 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
 • B. 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
 • C. 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
 • D. 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Câu 07: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động tự ý bỏ việc bao nhiêu ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày sẽ bị kỷ luật sa thải?

 • A. 03 ngày
 • B. 05 ngày
 • C. 08 ngày
 • D. 10 ngày.

Câu 08: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đặt ra mục tiêu đến năm 2030 là?

 • A. Phấn đấu 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được
  thoả ước lao động tập thể.
 • B. Phấn đấu 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được
  thoả ước lao động tập thể.
 • C. Phấn đấu 90% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được
  thoả ước lao động tập thể.
 • D. Phấn đấu 95% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được
  thoả ước lao động tập thể.

Câu 09: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, hành vi nào bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động?

 • A. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động
 • B. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động
 • C. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy
  định trong nội quy lao động
 • D. Cả ba trường hợp trên

Câu 10: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khi mang thai có thông báo cho người sử dụng lao động sẽ được hưởng chế độ ưu tiên nào trong các chế độ sau?

 • A. Được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn
 • B. Được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc an toàn hơn
 • C. Được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương
 • D. Cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 11: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động có quyền nào dưới đây:

 • A. Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc
 • B. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
 • C. Đình công
 • D. Tất cả đáp án trên.

Câu 12: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động có những nghĩa vụ gì?

 • A. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác.
 • B. Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động
 • C. Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.
 • D. Cả 3 trường hợp trên.

Câu 13: Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đặt ra mục tiêu đến năm 2025 là?

 • A. Phấn đấu 70% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.
 • B. Phấn đấu 75% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.
 • C. Phấn đấu 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.
 • D. Phấn đấu 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

Câu 14: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, giao cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội?

 • A. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động đối với công nhân lao động.
 • B. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội của công nhân lao động.
 • C. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động của công nhân lao động.
 • D. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công nhân lao động.

Câu 15: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, giao cho Bộ Y tế?

 • A. Hướng dẫn bữa ăn ca cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất
 • B. Xây dựng quy chuẩn định mức calo đảm bảo dinh dưỡng, mức bồi dưỡng đối với các đối tượng lao động đặc thù
 • C. Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng các mô hình nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc phù hợp với đặc thù của các ngành nghề.
 • D. Cả 3 phương án trên.

Câu 16: Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đặt ra mục tiêu đến năm 2045 là?

 • A. 95% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.
 • B. 97% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.
 • C. 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.
 • D. 100% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

Câu 17: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thời hạn tạm đình chỉ công việc của người lao động không quá bao nhiêu ngày?

 • A. Không được quá 10 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 70 ngày
 • B. Không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày
 • C. Không được quá 20 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 100 ngày
 • D. Không được quá 25 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 120 ngày

Câu 18: Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới là?

 • A. Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 • B. Là cơ sở chính trị – xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động.
 • C. Xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.
 • D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 19: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định các hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động?

 • A. Phân biệt đối xử trong lao động
 • B. Ngược đãi người lao động, cưỡng bức lao động
 • C. Quấy rối tình dục tại nơi làm viêc
 • D. Cả 03 phương án trên.

Câu 20: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đặt ra mục tiêu đến năm 2025 là?

 • A. Hầu hết doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên có tổ chức công đoàn.
 • B. Hầu hết doanh nghiệp có 20 công nhân, lao động trở lên có tổ chức công đoàn.
 • C. Hầu hết doanh nghiệp có 15 công nhân, lao động trở lên có tổ chức công đoàn.
 • D. Hầu hết doanh nghiệp có 10 công nhân, lao động trở lên có tổ chức công đoàn.

Câu 21: Theo bạn, có bao nhiêu lượt người tham gia cuộc thi này?
(Đáp án được trả lời bằng số, ví dụ: “2384”).

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn đọc có kết quả tốt trong cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về chủ trương, chính sách pháp luật mới về công nhân, công đoàn. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của LuatTreEm.

Các bài viết tham khảo:

  Đăng bởi: Blog LuatTreEm

  Chuyên mục: Bài thu hoạch

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button