Hỏi Đáp

Đánh giá xếp loại viên chức dựa trên những tiêu chí nào?

Đánh giá xếp loại viên chức dựa trên những tiêu chí nào? Đánh giá viên chức là quy trình bắt buộc sau một khoảng thời gian làm việc nhất định, sự đánh giá này nhằm xem xét viên chức làm việc có hiệu quả hay không? Vậy hãy cùng LuatTreEm tìm hiểu về những tiêu chí đánh giá viên chức sau đây.

Bạn đang xem: Đánh giá xếp loại viên chức dựa trên những tiêu chí nào?

1. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại viên chức

Căn cứ vào điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc đánh giá viên chức như sau:

 • Đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác;
 • Đánh giá dựa trên trách nhiệm, nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;
 • Với viên chức làm việc chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng chỉ thực hiện kiểm điểm công tác trong năm;
 • Với viên chức không tham gia công tác từ 3 tháng đến 6 tháng thì vẫn tham gia đánh giá nhưng không được xếp loại hoàn thành tốt công việc;
 • Với viên chức nghỉ chế độ thai sản thì xếp loại chất lượng sẽ dựa theo thời gian làm việc thực tế trong năm đó;
 • Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức được căn cứ liên thông trong đánh giá và xếp loại đảng viên.

Vậy một viên chức khi đánh giá và xếp loại thì luôn được đảm bảo tính công bằng, bình đẳng, khách quan và chính xác. Nhằm không đánh giá sai một viên chức nào trong quá trình làm việc của một năm.

2. Tiêu chí đánh giá xếp loại viên chức

Căn cứ vào điều 3 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định về tiêu chí đánh giá viên chức như sau:

1. Chính trị tư tưởng

a) Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

b) Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

c) Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

d) Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống

a) Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

b) Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

c) Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

d) Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

3. Tác phong, lề lối làm việc

a) Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

b) Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

c) Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

d) Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

a) Chấp hành sự phân công của tổ chức;

b) Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

c) Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

d) Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

b) Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp

Như vậy đối với một viên chức khi tham gia đánh giá thì sẽ xét theo các tiêu chí về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Riêng với tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thì sẽ tuỳ thuộc vào vị trí là viên chức quản lý hay viên chức để đánh giá cho đúng.

3. Mức đánh giá xếp loại viên chức

Mức đánh giá xếp loại viên chức được phân làm 4 mực độ:

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ: hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
 • Hoàn thành nhiệm vụ: các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.
 • Không hoàn thành nhiệm vụ: có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Tuy nhiên với viên chức giữ vị trí viên chức quản lý thì ngoài các tiêu chí trên phải đạt thì còn có những tiêu chí liên quan đến cơ quan mà viên chức chịu trách nhiệm quản lý. Những tiêu chí này nhằm đánh giá mức độ quản lý sát sao của viên chức với cơ quan đó bởi vị trí này cũng cần có những người quản lý có trách nhiệm và điều hành công việc tốt.

Trên đây là những phân tích và tìm hiểu của LuatTreEm về vấn đề Đánh giá xếp loại viên chức dựa trên những tiêu chí nào? Mời các bạn tham khảo thêm những bài viết hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật sau đây:

  Đăng bởi: Blog LuatTreEm

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button