Hỏi Đáp

Đăng kí kết hôn ở nơi tạm trú có được không ?

Đăng kí kết hôn ở nơi tạm trú có được không 2022? Câu trả lời là có, Như vậy, bạn có thể đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú nhưng phải có xác nhận tình trạng hôn nhân của UBND cấp xã nơi thường trú.

Bạn đang xem: Đăng kí kết hôn ở nơi tạm trú có được không ?

1. Có đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú được không?

Nơi cư trú được giải thích cụ thể ở Luật Cư trú 2013 hiện hành 2022; theo quy định nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú; nơi tạm trú. Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú; đã đăng ký tạm trú.

Như vậy, nơi tạm trú cũng được xem là nơi cư trú của công dân và công dân có thể lên cơ quan có thẩm quyền ở nơi tạm trú để thực hiện các thủ tục về hộ tịch.

Theo căn cứ nêu trên, việc đăng ký kết hôn hoàn toàn có thể tiến hành ở nơi đăng ký tạm trú của một trong hai bên nam, nữ.

Như vậy, ngoài nơi thường trú các bạn cũng có thể lên Ủy ban nhân dân cấp xã nơi các bạn đã đăng ký tạm trú để thực hiện việc đăng ký kết hôn.

2. Thẩm quyền đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú

Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Theo quy định tại Luật Hộ tịch; cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn là UBND cấp xã; trừ trường hợp có yếu tố nước ngoài thì UBND cấp huyện sẽ thực hiện việc đăng ký kết hôn: “UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn”.

Như vậy, thẩm quyền đăng ký kết hôn trong nước theo quy định thuộc về UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ.

3. Thủ tục đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú

Đăng ký kết hôn, dù được thực hiện ở nơi đăng ký thường trú hay nơi đăng ký tạm trú thì cũng đều phải được thực hiện theo trình tự thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú bao gồm:

  • Ai được quyền nuôi con khi không đăng ký kết hôn?
  • Đi nhà nghỉ với người yêu, bị xử lý thế nào khi công an bắt?

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button