Giáo DụcLớp 9

Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu

Các kiểu cổ áo có thể xếp thành hai dạng: cổ áo có bâu và cổ áo không bâu. Cổ áo không bâu là các kiểu cổ chỉ cắt ở thân áo theo những dạng biến đổi từ cổ tròn cơ bản; cổ tròn rộng, cổ chữ U, cổ vuông. Vòng cổ được may bằng phương pháp viền gấp mép hoặc viền bọ. Vải may nẹp cổ được cắt dựa theo vòng cổ thân áo. Chọn kiểu cổ đẹp, may khéo sẽ làm tăng giá trị của sản phẩm. Sự thay đổi kiểu mẫu cổ sẽ tạo nên sự đa dạng của áo, làm tôn vẻ đẹp cho người mặc. Để vẽ được một số kiểu cổ áo thông dụng từ kiểu cổ cơ bản, chúng ta cùng nghiên cứu Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu dưới đây để cùng tìm hiểu nội dung chi tiết.

 • Cổ áo không bâu là các kiểu cổ chỉ cắt ở thân áo theo những dạng biến đổi từ cổ tròn cơ bản. Vòng cổ được may bằng phương pháp viền gấp mép hoặc viền bọc. Vải may nẹp cổ được cắt dựa theo vòng cổ thân áo.
 • Cổ áo có bâu: gồm có phần cắt ở thân áo và phần bâu (lá cổ) may ráp vào cổ áo.
 • Có nhiều kiểu cổ áo không bâu được vẽ từ kiểu cổ tròn cơ bản nhờ điều chỉnh các chi tiết như:
  • Cổ tròn rộng.
  • Cổ vuông.
  • Cổ chữ U.

1.1. CÁCH VẼ VÀ CẮT

A – CỔ TRÒN CƠ BẢN

Bạn đang xem: Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu

Hình 1. Áo cổ tròn cơ bản

1. Cách vẽ (áo chui đầu)

a. Thân trước
 • Áo chui đầu: Tính từ nếp vải gấp đôi.
 • Áo cài khuy: Tính từ đường giao gấp khuy.
 • Rộng cổ: AA1 = 1/5Vc.
 • Sâu cổ: AA2 = 1/5Vc + 0,5cm.
 • Vẽ hình chữ nhật AA1A3A2. Nối A1A2, I là trung điểm của A1A2.
 • Nối A3I, trên IA3 lấy II1 = 1/3A3I. Vẽ cong vòng cổ A1I1A2.

Hình 2. Các vẽ thân trước cổ tròn cơ bản

b. Thân sau
 • Rộng cổ: AA1 = 1/5Vc.
 • Sâu cổ: AA2 = 1/10Vc – 1(cm).
 • Vẽ hình chữ nhật AA1A3A2.
 • Nối A1A2, I là trung điểm của A1A2.
 • Nối A3I, trên A3I lấy II1 = 1/2A3I. Vẽ cong vòng cổ A1I1A2.

Hình 3. Các vẽ thân sau cổ tròn cơ bản

2. Cách cắt vòng cổ

Cắt vòng cổ tùy theo kiểu vòng cổ:

 • Viền bọc: cắt theo nét vẽ.
 • Viền gấp mép: cắt gia đường may 0,5 ÷ 0,7cm.

Chú ý: Đối với áo cài khuy, phải gấp nẹp trước khi cắt vòng cổ.

3. Cách cắt vải viền cổ

 • Viền bọc: cắt vải canh xéo; rộng 2,5÷3cm, dài bằng vòng cổ + 2cm.
 • Viền gấp mép: vẽ và cắt vải viền dựa theo dạng cong của vòng cổ thân áo.

B – CỔ TRÒN RỘNG

Hình 4. Áo cổ tròn rộng

1. Cách vẽ

a. Thân trước
 • Rộng cổ = Rộng cổ cơ bản + 2cm (A1E = 2cm).
 • Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản + 3cm (A2D = 3cm).

Hình 5. Cách vẽ thân trước cổ tròn rộng

b. Thân sau
 • Rộng cổ = Rộng cổ + 2cm (A1E = 2cm).
 • Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản + 2cm (A2D = 2cm).

Hình 6. Cách vẽ thân sau cổ tròn rộng

 

2. Cách cắt vòng cổ

Cắt vòng cổ tùy theo kiểu vòng cổ:

 • Viền bọc: cắt theo nét vẽ.
 • Viền gấp mép: cắt gia đường may 0,5cm.

3. Cách cắt vải viền cổ

Cách cắt vòng cổ tùy theo kiểu viền cổ:

 • Viền bọc: cắt vải canh xéo; rộng 2,5÷3cm, dài bằng vòng cổ + 2cm.
 • Viền gấp mép: vẽ và cắt vải viền dựa theo dạng cong của vòng cổ thân áo.

C – CỔ VUÔNG

Hình 7. Áo cổ vuông

1. Cách vẽ

a. Thân trước
 • Rộng cổ = Rộng cổ + 3cm (A1E = 3cm).
 • Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản + 5cm (A2D = 5cm).
 • Từ E kẻ đường thẳng song song với A2D và từ D kẻ đường vuông góc với A2D cắt nhau tại E1.
 • Lấy E1E2 = 2cm; nối EE2.
 • Vẽ cổ vuông góc các điểm E, E2, D.

Hình 8. Cách vẽ thân trước cổ vuồng

b. Thân sau

Vẽ cổ cơ bản A1A2, sau đó điều chỉnh các chi tiết:

 • A1E = 3cm; A2D = 4cm.
 • E1E2 = 2cm.

Vẽ cổ vuông qua các điểm A, E2, D.

Hình 9. Cách vẽ thân sau cổ vuông

2. Cách cắt

 • Cắt chừa đầu đường may 0,5cm.
 • Vải viền:
  • Áp dụng kiểu viền gấp nép.
  • Cắt vải viền dựa theo vòng cổ thân áo có bề rộng khoảng 3-3,5cm.

D – CỔ CHỮ U

Hình 10. Áo cổ chữ U

1. Cách vẽ

a. Thân trước
 • Rộng cổ = Rộng cổ + 3cm (A1E = 3cm).
 • Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản + 5cm (A2D = 5cm).
 • Từ E kẻ đường thẳng song song với A2D và từ D kẻ đường vuông góc với A2D cắt nhau tại E1.
 • Lấy E1E2 = 2cm; nối EE2.
 • Vẽ cong ở góc EE2D.

Hình 11. Cách vẽ thân trước cổ chữ U

b. Thân sau

Vẽ cổ cơ bản A1A2, sau đó điều chỉnh các chi tiết:

 • A1E = 3cm; A2D = 4cm.
 • E1E2 = 2cm.

Vẽ cổ cong qua các điểm A, E2, D.

Hình 12. Cách vẽ thân sau cổ chữ U

2. Cách cắt vòng cổ

Cắt vòng cổ tùy theo kiểu vòng cổ:

 • Viền bọc: cắt theo nét vẽ.
 • Viền gấp mép: cắt gia đường may 0,5 ÷ 0,7cm.

3. Cách cắt vải viền cổ

 • Viền gấp mép: cắt vải viền dựa theo vòng cổ thân áo có bề rộng khoảng 3-3,5cm.
 • Viền bọc: cắt dải vải chéo sợi có bề rộng 3cm.

1.2. CÁCH MAY CỔ TRÒN CƠ BẢN

 • Nối sườn vai, là rẽ đường sườn vai, đánh dấu giữa vòng cổ thân áo; nối nẹp viền ở sườn vai, là rẽ, đánh dấu giữa nẹp cổ; gấp nẹp áo sang mặt phải.
 • Đặt mặt phải của nẹp viền úp vào mặt phải thân áo. May đường thứ nhất theo đường vòng cổ, cách mép 0,5cm.
 • Lộn đầu nẹp và lộn nẹp viền sang mặt trái; gấp mép vòng ngoài nẹp, may mí cách mép gấp 0,2cm.

Hình 13. Cách may cổ tròn

Ghi chú: Có thể may nẹp viền gấp ra mặt phải thân áo để kết hợp trang trí.

2. Luyện tập Bài 10 Công Nghệ 9 

Sau khi học xong Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu, các em cần ghi nhớ các nội dung:

 • Cổ áo không bâu là các kiểu cổ chỉ cắt ở thân áo theo những dạng biến đổi từ cổ tròn cơ bản; vì vậy cần nắm vững công thức tính, cách vẽ cổ tròn cơ bản và các chi tiết biến đổi về rộng cổ, sâu cổ và cách vẽ các dạng khác.
 • Có thể may nẹp cổ kết hợp với trang trí theo ý thích.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 10 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Công thức tính sâu cổ thân sau áo cổ tròn cơ bản:

  • A.
   AA2 = 1/10Vc + 1(cm)
  • B.
   AA2 = 1/10Vc – 2(cm)
  • C.
   AA2 = 1/10Vc – 1(cm)
  • D.
   AA2 = 1/10Vc + 2(cm)
 • Câu 2:

  Cách tính rộng cổ cổ tròn rộng?

  • A.
   Rộng cổ = Rộng cổ cơ bản + 1cm
  • B.
   Rộng cổ = Rộng cổ cơ bản + 2cm
  • C.
   Rộng cổ = Rộng cổ cơ bản + 3cm
  • D.
   Rộng cổ = Rộng cổ cơ bản + 4cm

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé! 

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Công nghệ 9 Bài 10 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 59 SGK Công nghệ 9

Bài tập 2 trang 59 SGK Công nghệ 9

3. Hỏi đáp Bài 10 Quyển 1 Công Nghệ 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Công Nghệ LuatTreEm sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button