TOP thí sinh đăng ký (TOP 100)

STT Trường Số lượng Tỉnh/TP Quận/huyện
101 THCS Vĩnh Tân 411 Đồng Nai Vĩnh Cửu
102 THCS Nha Trang 410 Thái Nguyên Tp. Thái Nguyên
103 THCS Nam Giang 402 Nghệ An Nam Đàn
104 THCS Phước Hưng 401 Bình Định Tuy Phước
105 THCS Tây Sơn 399 Bình Định TP.Quy Nhơn
106 Tiểu học Dầu Tiếng 398 Bình Dương Huyện Dầu Tiếng
107 THCS Minh Hoà 397 Bình Dương Huyện Dầu Tiếng
108 THCS Trọng Quan 396 Thái Bình Đông Hưng
109 THCS Nam Hà 389 Hà Tĩnh TP.Hà Tĩnh
110 THCS Liên Giang 389 Thái Bình Đông Hưng
111 THCS Hương Sơn 388 Thái Nguyên Tp. Thái Nguyên
112 THCS Hưng Long 386 Tp.Hồ Chí Minh Bình Chánh
113 THCS Trần Phú 385 Quảng Nam Đại Lộc
114 Tiểu học Bình Thuận 383 Tp.Hồ Chí Minh Bình Tân
115 Tiểu học Dĩ An C 382 Bình Dương Thị xã Dĩ An
116 Tiểu học Nguyễn Du 382 Hà Tĩnh TP.Hà Tĩnh
117 Tiểu học Long Hòa 381 Bình Dương Huyện Dầu Tiếng
118 Tiểu học Dĩ An 380 Bình Dương Thị xã Dĩ An
119 THCS Tôn Quang Phiệt 380 Nghệ An Thanh Chương
120 Tiểu học Cải Đan 378 Thái Nguyên Tp. Sông Công