Tin tức

[THÔNG BÁO] Tổ chức vòng Bán kết cuộc thi tìm hiều Luật trẻ em trực tuyến

Tổ chức vòng Bán kết cuộc thi tìm hiều Luật trẻ em trực tuyến

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT TRẺ EM TRỰC TUYẾN, NĂM 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT TRẺ EM TRỰC TUYẾN, NĂM 2019

Hướng dẫn đăng ký và vào thi

Hướng dẫn đăng ký và vào thi

Thông báo lùi thời gian tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến

Thông báo lùi thời gian tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến

Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em

Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em

Luật trẻ em

Luật trẻ em

Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật của trẻ em.

Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật của trẻ em.

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em