Tổng số: 308676 thí sinh
STT Họ tên Tên đăng nhập Tỉnh/ TP Quận/ huyện Trường
1 TÔ LƯƠNG THIỆN TUẤN fb472964306762456 Bình Định TP.Quy Nhơn Tiểu học Nguyễn Khuyến
2 NGUYEN QUANG VINH nguyenquangvinh2008 Sơn La T.p Sơn La THCS Q.tâm
3 LÒ THỊ THU HUYỀN lothuhuyen654123 Điện Biên Điện Biên THCS xã Thanh Nưa
4 TRẦN THỊ MỸ GIANG gg106462713883165222634 Hà Tĩnh Lộc Hà THCS Thạch Bằng
5 NGUYỄN ĐỨC TÀI nguyenductaitp86 Hải Phòng Ngô Quyền Tiểu học Thái Phiên
6 VÕ NHÃ QUYÊN gg106095197809872059259 Quảng Nam Đại Lộc THCS Lê Lợi
7 PHẠM THỊ QUYÊN phamgianga2k13 Nghệ An Đô Lương THCS Hiến Sơn
8 LÊ MAI NA nalena2008 Quảng Bình Lệ Thủy THCS Hưng Thủy
9 NGÔ QUÝ KHANG nickngo Quảng Nam Thăng Bình Tiểu học Kim Đồng
10 TRẦN THỊ LINH linhtran1011 Bình Định Hoài Nhơn THCS Hoài Tân
11 HUỲNH PHẠM THANH TRÀ thanhtraqn05 Bình Định TP.Quy Nhơn THCS Quang Trung
12 ĐOÀN GIA NHƯ thanhthopvth03 Quảng Nam Tp. Tam Kỳ Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
13 HUỲNH LÊ XUÂN MAI huynhlexuanmai123 Bình Định Tuy Phước THCS thị trấn Tuy Phước
14 PHẠM NGUYỄN YẾN NHI yennhi5d.thqc Quảng Nam Quế Sơn Tiểu học Quế Châu
15 PHAN LÊ NHẬT KHANG fb536871116869954 Quảng Nam Tp. Tam Kỳ Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
16 DINH TRONG HAI DANG gg110155947022055892897 Quảng Nam Tp. Tam Kỳ Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
17 KIỀU QUỲNH THY kieuquynhthy Quảng Nam Điện Bàn THCS Võ Như Hưng
18 TRẦN THỊ KIM YẾN kimyenanb An Giang Tịnh Biên Tiểu học Bán trú A Nhà Bàng
19 BÙI NGUYỄN LÊ THI builethi1309 Bình Định Tuy Phước THCS Thị trấn Tuy Phước
20 NGUYỄN TRƯƠNG NHÂN fb171916217322847 Vĩnh Long Tp. Vĩnh Long THCS TRẦN PHÚ