Chuyên Đề

 • Chủ đề 1: Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

  (2020-03-23 14:04:38 - 2020-04-12 22:00:00)

 • Chủ đề 2: Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em

  (2020-03-23 14:05:16 - 2020-04-12 22:00:00)

 • Chủ đề 3: Những quy định chung, quyền và bổn phận của trẻ em

  (2020-03-23 14:05:29 - 2020-04-12 22:00:00)

 • Chủ đề 4: Phòng, chống xâm hại trẻ em

  (2020-03-23 14:05:52 - 2020-04-12 22:00:00)

 • Chủ đề 5: Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

  (2020-03-23 14:06:07 - 2020-04-12 22:00:00)

 • Chủ đề 6: Kỹ năng thực hành xã hội

  (2020-03-23 14:06:25 - 2020-04-12 22:00:00)

 • VÕ THANH TRÚC
  Lớp 7 - THCS Nguyễn Thị Hương - Nhà Bè - Tp.Hồ Chí Minh
 • LÊ NGUYỄN NGỌC HÂN NTH
  Lớp 7 - THCS Nguyễn Thị Hương - Nhà Bè - Tp.Hồ Chí Minh
 • NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG
  Lớp 9 - THCS Nguyễn Thị Hương - Nhà Bè - Tp.Hồ Chí Minh
 • NGUYỄN THÀNH PHO
  Lớp 6 - THCS Nguyễn Thị Hương - Nhà Bè - Tp.Hồ Chí Minh
 • VÕ TUẤN KIỆT
  Lớp 8 - THCS Lê Văn Hưu - Nhà Bè - Tp.Hồ Chí Minh
 • HỒ HỮU NGHĨA
  Lớp 6 - THCS Nguyễn Thị Hương - Nhà Bè - Tp.Hồ Chí Minh
312,919
thí sinh đăng ký

TOP thí sinh đăng ký

 • 1
  37,307thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
 • 2
  18,966thí sinh
  Nghệ An
 • 3
  13,908thí sinh
  Bình Dương
 • 1
  1,607thí sinh
  THCS Phạm Văn Chiêu
 • 2
  1,338thí sinh
  THCS Bình Chánh
 • 3
  1,277thí sinh
  THCS Võ Trường Toản
217,571
thí sinh đã thi

TOP thí sinh đã thi

 • 1
  27,826thí sinh
  Tp.Hồ Chí Minh
 • 2
  13,171thí sinh
  Nghệ An
 • 3
  9,720thí sinh
  Bình Dương
 • 1
  1,353thí sinh
  THCS Lê Lợi
 • 2
  1,336thí sinh
  THCS Nguyễn Hiền
 • 3
  1,325thí sinh
  THCS Chu Văn An

Top thí sinh cuộc thi

Họ và tên
Tỉnh/TP
Điểm
Thời gian
ĐẶNG HƯƠNG LAN
Tiểu học số 1 Quảng Châu
Tiểu học số 1 Quảng Châu
300
00:38.524
ĐẶNG HƯƠNG LAN
Tiểu học số 1 Quảng Châu
Tiểu học số 1 Quảng Châu
300
00:40.260
TRÌNH HẢI ĐĂNG
Tiểu học số 1 Quảng Châu
Tiểu học số 1 Quảng Châu
300
00:40.429
ĐINH MAI PHƯƠNG
Tiểu học số 1 Quảng Châu
Tiểu học số 1 Quảng Châu
300
00:41.148
NGÔ QUỐC THẮNG
Tiểu học Lý Thường Kiệt
Tiểu học Lý Thường Kiệt
300
00:41.315
HUYNH THANH TUAN
Tiểu học Lê Lai
Tiểu học Lê Lai
300
00:41.392
ĐÀM THỊ UYÊN NHI
Tiểu học số 1 Quảng Châu
Tiểu học số 1 Quảng Châu
300
00:41.429
NGUYỄN THỊ THANH THÙY
Tiểu học số 1 Quảng Châu
Tiểu học số 1 Quảng Châu
300
00:41.552
Họ và tên
Tỉnh/TP
Điểm
Thời gian
VÕ TUẤN KIỆT
THCS Lê Văn Hưu
THCS Lê Văn Hưu
300
00:28.551
LÊ NGUYỄN NGỌC HÂN NTH
THCS Nguyễn Thị Hương
THCS Nguyễn Thị Hương
300
00:30.307
NGUYỄN THÀNH PHO
THCS Nguyễn Thị Hương
THCS Nguyễn Thị Hương
300
00:31.194
VÕ THANH TRÚC
THCS Nguyễn Thị Hương
THCS Nguyễn Thị Hương
300
00:32.352
NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG
THCS Nguyễn Thị Hương
THCS Nguyễn Thị Hương
300
00:32.366
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
THCS Nguyễn Thị Hương
THCS Nguyễn Thị Hương
300
00:32.434
HỒ HỮU NGHĨA
THCS Nguyễn Thị Hương
THCS Nguyễn Thị Hương
300
00:32.719
VÕ TUẤN KIỆT
THCS Lê Văn Hưu
THCS Lê Văn Hưu
300
00:32.937

Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em

Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em

Luật trẻ em

Luật trẻ em

Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật của trẻ em.

Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật của trẻ em.

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

VIDEO - HÌNH ẢNH NỔI BẬT